Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2010): Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державнoї науковo-педагoгічнoї бiблioтеки України імені В. О. Суxoмлинськoгo через аналітико-синтетичне опрацювання науковиx збiрників Анотація   PDF
Наталія Євгенівна Зоріна
 
№ 4 (2014): Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу Розширення інформаційного простору ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій Анотація   PDF
Наталія Дмитрівна Грудініна
 
№ 1 (2008): Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві: соціально-педагогічний аспект Анотація   PDF
Людмила Григорівна Петрова
 
№ 1 (2008): Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України Роль бібліотеки ВНЗ у підготовці фахівців нової формації Анотація   PDF
Наталія Євгенівна Сімоненко
 
№ 1 (2008): Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України Роль громадських організацій у розвитку бібліотек навчальних закладів Анотація   PDF
Лідія Андріївна Колосай
 
№ 1 (2008): Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених i практиків освітянської галузі держави Анотація   PDF
Олег Миколайович Яценко
 
№ 1 (2008): Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти i практики Анотація   PDF
Павла Іванівна Рогова, Валентина Іванівна Лутовинова, Тетяна Василівна Добко
 
№ 4 (2014): Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу Роль книги у функціонуванні бібліотечного сайта (на прикладі сайта бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка) Анотація   PDF
Тетяна Євгенівна Клименко
 
№ 4 (2014): Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу Роль освітянських бібліотек під час формування у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси Анотація   PDF
Андрій Петрович Гриценко
 
№ 3 (2012): Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики Середовище професійного спілкування: теорія i практика Анотація   PDF
Ярослава Євгенівна Сошинська, Вікторія Євгенівна Сошинська, Оксана Євгенівна Бояринова
 
№ 1 (2008): Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України Система вибіркового розповсюдження інформації: теоретичні підходи та досвід її упровадження в Державній науково-педагогічній бібліотеці України іменi В. О. Сухомлинського Анотація   PDF
Віта Василівна Вербова
 
№ 6 (2017): Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА НАУКОВОЇ ПУБЛІКАЦІЇ Анотація   PDF
Наталія Дмитрівна Грудініна
 
№ 3 (2012): Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики Стан i перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення педaгогiчної науки та освіти в Україні в контексті інформатизації Анотація   PDF
Павла Іванівна Рогова, Юрій Іванович Артемов
 
№ 1 (2008): Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення фахівців-медиків в умовах інформаційного суспільства Анотація   PDF
Раїса Іванівна Павленко, Тетяна Анатоліївна Остапенко
 
№ 2 (2010): Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку Стан та перспективи формування фонду документів іноземними мовами в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського Анотація   PDF
Аеліта Арнольдівна Жесткова, Вікторія Володимирівна Бондаренко
 
№ 3 (2012): Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики Стан фондів документів іноземними мовами в освітянських бібліотеках України Анотація   PDF
Олеся Віталіївна Кодратюк
 
№ 2 (2010): Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку Становлення та рoзвитoк iнфoрмацiйнo-аналiтичнoї діяльності в Державній науковo-педагoгічнiй бібліотеці України імені В. О. Суxoмлинськoгo Анотація   PDF
Лариса Олександрівна Пономаренко
 
№ 4 (2014): Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу Створення інформаційних ресурсів інженерно-педагогічного спрямування для забезпечення потреб користувачів: із досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії Анотація   PDF
Наталія Миколаївна Ніколаєнко
 
№ 5 (2016): Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України Створення веб-сайту науково-технічної бібліотеки ВНЗ Анотація   PDF
Алла Вікторівна Акульшина
 
№ 3 (2012): Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики Створення галузевої наукової електронної бібліотеки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Вараксіна
 
№ 5 (2016): Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України Сторінки історичної свідомості як підгрунтя сучасного національно-патріотичного виховання Анотація   PDF
Людмила Іванівна Страйгородська
 
№ 2 (2010): Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку Стратегія упрaвлiння iнфoрмaцiйними ресурсами бiблioтек ВНЗ (зa резyльтaтaми aнaлiзy дiяльностi бiблiотек ВНЗ III-IV р. a. педaгогiчного тa iнженерно-педaгогiчного профілю y 2007-2009 рр.) Анотація   PDF
Лідія Андріївна Поперечна
 
№ 4 (2014): Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу Сучасні технології обслуговування користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД Анотація   PDF
Олена Михайлівна Прохоренко, Тетяна Степанівна Павленко
 
№ 4 (2014): Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними виданнями у фондах освітянських бібліотек України Анотація   PDF
Надія Григорівна Мацібора
 
№ 5 (2016): Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України Сучасний стан довідково-бібліографічного обслуговування в державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Лога
 
151 - 175 з 201 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>