№ 5 (2016)

Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 5. Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред.: Т. В. Добко, І. Г. Лобановська ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Т. В. Філімонова, Л. І. Страйгородська, Л. І. Самчук]. – Київ, 2016. – 181 с. : табл., рис. – Бібліогр. у кінці ст.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Розділ 1. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення галузевого інформаційного ресурсу

Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти PDF
Лариса Дмитрівна Березівська, Світлана Миколаївна Зозуля, Інна Георгіївна Лобановська, Ірина Іванівна Хемчян 7-14
Основні напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Світлана Миколаївна Зозуля 14-23
Бібліотечна педагогіка, або виховання книжкою PDF
Оксана Євгенівна Матвійчук 24-30
Сторінки історичної свідомості як підгрунтя сучасного національно-патріотичного виховання PDF
Людмила Іванівна Страйгородська 30-35
Корпоративні бібліотечні проекти - перспективна форма інтегрування інформаційних ресурсів PDF
Інна Георгіївна Лобановська 35-42

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів

Особливості формування документного потоку неперіодичних видань у державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського PDF
Людмила Миколаївна Бондар 44-51
Навчальна книжка як засіб національної освіти (друга половина хіх – початок хх ст.) PDF
Оксана Борисівна Бондарчук 51-60
Колекція „видання хvii – початку хх ст. Іноземними мовами”: вивчення, збереження, популяризація PDF
Олеся Віталіївна Дроншкевич 60-66
Зберігання бібліотечно-інформаційного ресурсу у вік цифрових технологій PDF
Любов Михайлівна Дунаєва 66-73
Колекція шкільних підручників як галузевий бібліотечно-інформаційний ресурс та джерело наукових досліджень PDF
Віра Миколаївна Іващенко 73-79
Міжнародний книгообмін в україні: історична ретроспектива PDF
Ярослава Миколаївна Ніколаєнко 79-83
Формування фонду державної науково-педагогічної бібліотеки україни ім. В. О. Сухомлинського: харківський період (1869–1926 рр.) PDF
Ірина Олександрівна Орищенко 83-90
Педагогічний доробок С. І. Миропольського (1842–1907) та його значення для розвитку національної освіти PDF
Руслана Іванівна Палійчук 90-97
Видавнича серія „бібліофонд педагогічного музею” як спосіб популяризації книжкових музейних колекцій PDF
Олександр Петрович Міхно 97-103
Зведені бази даних як результат взаємодії освітянських бібліотек україни на засадах кооперування PDF
Наталія Євгенівна Зоріна, Світлана Георгіївна Коваленко 103-113
Створення веб-сайту науково-технічної бібліотеки ВНЗ PDF
Алла Вікторівна Акульшина 113-119

Розділ 3. Забезпечення інформаційних потреб користувачів

Інформаційні потреби користувачів – орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності PDF
Тетяна Степанівна Павленко 120-128
Інформаційно-бібліотечне обслуговування сфери аграрної освіти: досвід Білоруської сільськогосподарської бібліотеки Без заголовку PDF
Катерина Василівна Аксюто, В. Б. Бабарико-Омельченко, В. С. Грек 128-132
Навчальна література з питань національно-патріотичного виховання у фонді галузевої книгозбірні PDF
Вероніка Юріївна Кемпе 132-139
Інформаційно-аналітична діяльність науково-педагогічної бібліотеки в умовах трансформації наук про освіту, психолого-педагогічної теорії і практики PDF
Андрій Васильович Селецький 139-146
Краудсорсинг як інноваційний інструмент створення реферативної інформації: перспективи застосування PDF
Наталія Миколаївна Кропочева 146-153
Функціональні й пошукові можливості бази даних „Періодика” в системі інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Євгенія Федорівна Демида 153-160
Електронні колекції інформаційних ресурсів бібліотеки ВНЗ PDF
Інна Вікторівна Гроздова 160-164
Упровадження мультимедійних технологій у діяльність педагогічних бібліотек PDF
Наталія Володимирівна Вараксіна, Олексій Андрійович Шило 164-173
Сучасний стан довідково-бібліографічного обслуговування в державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського PDF
Тетяна Володимирівна Лога 174-180