№ 5 (2016): Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України

					##issue.viewIssueIdentification##
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 5. Організація і методика створення корпоративних інформаційних ресурсів для освітянської галузі України : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред.: Т. В. Добко, І. Г. Лобановська ; редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Т. В. Філімонова, Л. І. Страйгородська, Л. І. Самчук]. – Київ, 2016. – 181 с. : табл., рис. – Бібліогр. у кінці ст.
Опубліковано: 2017-02-13

Весь випуск

Розділ 1. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення галузевого інформаційного ресурсу

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів

Розділ 3. Забезпечення інформаційних потреб користувачів