№ 3 (2012)

Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України
ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, О. М. Яценко, Я. Є. Сошинська]. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 373 с. : табл., рис.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Розділ І. Теоретичні, науково-методичні та організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення

Стан i перспективи розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення педaгогiчної науки та освіти в Україні в контексті інформатизації PDF
Павла Іванівна Рогова, Юрій Іванович Артемов 9-21
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського у становленні системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти i практики України PDF
Олег Миколайович Яценко 21-41
Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційно-освітньої дiяльностi ВНЗ: технологiя реалізації PDF (Русский)
Юлия Владимировна Торкунова 42-51
Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності вищого навчального закладу PDF
Олена Анатоліївна Дікунова 52-60
Особливостi використання інформаційно-аналітичних систем в науковій дiяльностi PDF (Русский)
Оксана Александровна Гетьман 61-69
Експлікація поняття «інформаційно-аналітична компетентність» PDF
Лариса Михайлівна Петренко 69-78
Аналітичне мислення бібліотечного фахівця у процесі формування вторинної інформації PDF
Олександр Валентинович Карпенко 78-86
Теоретико-методологічні засади укладання реферативних оглядів PDF
Ольга Павлівна Дорофеєва 86-99
Архітектура та технологія наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова»Архітектура та технологія наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова» PDF
Світлана Едуардівна Кириленко 99-108
Напрями використання інтегрованої реферативної бази даних «Україніка наукова» PDF
Світлана Валентинівна Добровська 108-115
Перспективи розвитку реферативної бази даних «Україніка наукова» та реферативного журналу «Джерело» PDF
Ірина Валеріївна Балагура 115-125
Реферативна інформація з питань педагогіки i психології у задоволенні інформаційних потреб освітян PDF
Інга Йосипівна Коваленко 125-133
Періодичні та продовжувані видання Інститутів пiслядипломної педагогiчної освіти України: стан реферування (2008-2011 рр.) PDF
Тамара Федотівна Букшина 134-146

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи

Аналіз структури педагогічних та освітніх інформаційних ресурсів в Інтернеті PDF
Юрій Іванович Артемов 148-155
Гармонізація традиційних та новітніх інформаційних ресурсів - перспектива розвитку бібліотеки вищого навчального закладу PDF
Валентина Степанівна Білоус 155-165
Створення галузевої наукової електронної бібліотеки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Наталія Володимирівна Вараксіна 165-183
Аналітичне опрацювання статей із наукових збірників i організація електронного каталогу на засадах кооперування діяльності PDF
Наталія Євгенівна Зоріна 183-192
Традиції європейського середньовічного досвіду бібліотечної справи в сучасній системі забезпечення освіти PDF
Віталій Григорович Мірошниченко 192-197
Емпірична педагогіка проти плагіат-скандалів та її вплив на суспільство PDF (Русский) PDF (Deutsch)
Михаэль Вернер Шефер 197-208
Електронні ресурси i вільний доступ до інформації PDF (Русский)
Анатолий Михайлович Цапенко 219-225
Захист інформації в сучасних бібліотеках PDF
Катерина Олександрівна Шарамет 225-232
Зберігання бібліотечного фонду: традиційні та новітні підходи PDF
Надія Григорівна Мацібора, Лариса Василівна Домбровська 232-244
Середовище професійного спілкування: теорія i практика PDF
Ярослава Євгенівна Сошинська, Вікторія Євгенівна Сошинська, Оксана Євгенівна Бояринова 244-254
Формування термiнологiчної компетентності бібліотечних фахівців у контексті інноваційного розвитку галузевої освіти PDF
Світлана Миколаївна Зозуля 254-262
Довідково-бібліографічне обслуговування засобами інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеці сучасного вищого навчального закладу PDF
Юлія Вікторівна Кормилець 262-268
Полiфункцiонaльний xapaктep моделювання бібліотечного простору ДВНЗ «Переяслaв-Хмельницький держaвний педaгогiчний університет імені Григорія Сковороди» PDF
Ольга Іванівна Шкира 268-282
Навчальний курс «Інформаційна культура студента» як чинник формування освітньо-розвивального середовища наукової бібліотеки педагогічного університету PDF
Ірина Анатоліївна Чайка 282-292
Біобібліографічне видання про життя й діяльність М. І. Пирогова в інформаційно-бібліографічному забезпеченні Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського наукових педагогічних пошуків
Лариса Олександрівна Пономаренко 292-305
Інформaційні потреби користувaчiв як важливий чинник формувaння iнформaцiйного ресурсу Держaвної нaуково-педaгогiчної бiблiотеки Укрaїни імені В. О. Сухомлинського PDF
Тетяна Степанівна Павленко 306-315
Нoвий iнфoрмaцiйний ресурс для фaxiвцiв у галузі ocвіти: з дocвiду рoбoти нaукoвoї бiблioтеки Української інженерно-педaгoгiчнoї академії PDF
Наталія Миколаївна Ніколаєнко 316-324
Фонд педагогічних журналів України (1947-2009): аналіз використання в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Ніна Анатоліївна Горбенко 324-334
Стан фондів документів іноземними мовами в освітянських бібліотеках України PDF
Олеся Віталіївна Кодратюк 334-344
Колекції визначних діячів української діаспори Івана Боднарчука й Тараса Гунчака у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Тетяна Володимирівна Лога 344-357
Модель дитячого читання у ХХІ столітті PDF
Анатолій Миколайович Фасоля 357-369