№ 3 (2012): Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики

					##issue.viewIssueIdentification##
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України
ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, О. М. Яценко, Я. Є. Сошинська]. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 373 с. : табл., рис.
Опубліковано: 2016-12-13

Весь випуск

Розділ І. Теоретичні, науково-методичні та організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи