№ 2 (2010)

Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань
психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / НАПН України, Держ. наук.пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), В. І. Лутовинова, Т. В. Добко, Я. О. Чепуренко, О. М. Яценко, Я. Є. Сошинська, О. З. Клименко]. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 320 с. : табл., іл.

Зміст

Розділ І. Наукові засади діяльності та стратегія розвитку національних, державних бібліотек України і зарубіжжя

Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан i шляхи розвитку PDF
Павла Іванівна Рогова 10-27
Бібліотечно-інформаційна діяльність: наукове забезпечення PDF
Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва 28-35
Іноземна сільськогосподарська книга у фондах наукових бібліотек: історико-бібліографічне дослідження для потреб трансферу інновацій PDF
Віктор Анатолійович Вергунов 36-44
Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами PDF
Галина Іванівна Ковальчук 46-51
Педагогічна бібліотека як одне із основних джерел науково-інформаційного забезпечення сучасної освіти PDF (Русский)
Тамара Сергеевна Маркарова 52-56
На шляху поширення надбань української педагогіки PDF
Наталія Петрівна Дічек 58-65
Концептуальна модель бібліотеки суспільства знань PDF
Юрій Іванович Артемов 66-71
Фонди слов’янських першо- i стародруків у вихованні високодуховної особистості PDF
Лариса Григорівна Рева 72-79
Наукова робота наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка PDF
Віктор Степанович Прокопчук 80-86
Основоположний принцип культурно-просвітницької діяльності національних бібліотек PDF
Наталія Гаврилівна Солонська 87-93
Науково-методична діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки десятиріччя PDF
Ірина Іванівна Хемчян 94-109
В. Сухомлинський про роль книжки у вихованні духовної особистості PDF
Людмила Михайлівна Заліток 110-116

Розділ ІІ. Інформаційні ресурси бібліотек: шляхи формування

Друковані та електронні ресурси: ступінь прихильності користувачів PDF
Ярослава Євгенівна Сошинська 118-121
Шляхи формування галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Людмила Миколаївна Бондар, Наталія Сергіївна Плужнікова 122-128
Комплектування фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського виданнями Національної академії педагогічних наук України PDF
Наталія Сергіївна Плужнікова, Людмила Людвігівна Шапошник 129-138
Кооперативна діяльність освітянських бібліотек України з формування електронних каталогів PDF
Лариса Іванівна Самчук 139-144
Стан та перспективи формування фонду документів іноземними мовами в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Аеліта Арнольдівна Жесткова, Вікторія Володимирівна Бондаренко 145-151
Стратегія упрaвлiння iнфoрмaцiйними ресурсами бiблioтек ВНЗ (зa резyльтaтaми aнaлiзy дiяльностi бiблiотек ВНЗ III-IV р. a. педaгогiчного тa iнженерно-педaгогiчного профілю y 2007-2009 рр.) PDF
Лідія Андріївна Поперечна 152-167
Підвищення рівня інформаційного забезпечення шкільних бібліотек шляхом створення корпоративних ресурсів PDF (Русский)
Татьяна Ивановна Роскина, Константин Николаевич Картузов 168-173
Теоретичні аспекти дослідження вітчизняного педагогічного журналу PDF
Ніна Анатоліївна Горбенко 174-181
Регіональна розподілена інформаційна система управління освітніми ресурсами PDF (Русский)
Валерий Михайлович Саух 182-190
Видання україської діаспори як складова документного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Тетяна Володимирівна Лога 191-201
Колекція творів Януша Корчака та літератури про нього у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Тетяна Володимирівна Лога, Надія Миколаївна Сізінцева 202-209
Формування та використання електронних ресурсів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського PDF
Валентина Степанівна Білоус 210-215

Розділ ІІІ. Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек

Традиційні та електронні засоби розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науковo-педагогічнoї бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Наталія Дмитрівна Грудініна 218-224
Відображення стану інформаційного ресурсу Державної науковo-педагoгічнoї бiблioтеки України імені В. О. Суxoмлинськoгo через паспортизацію електрoннoгo каталoгу PDF
Світлана Георгіївна Коваленко 225-232
Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державнoї науковo-педагoгічнoї бiблioтеки України імені В. О. Суxoмлинськoгo через аналітико-синтетичне опрацювання науковиx збiрників PDF
Наталія Євгенівна Зоріна 233-240
Становлення та рoзвитoк iнфoрмацiйнo-аналiтичнoї діяльності в Державній науковo-педагoгічнiй бібліотеці України імені В. О. Суxoмлинськoгo PDF
Лариса Олександрівна Пономаренко 241-250
Шляхи розвитку галузевої реферативної бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Інга Йосипівна Коваленко 251-255
Аналіз контенту веб-сайтів бібліотек педагогічних університетів України 2010 року PDF
Людмила Василівна Савенкова 256-263
Задоволення інформаційних потреб користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через персональний та міжбібліотечний абонементи PDF
Ольга Анатоліївна Печенежська 264-268
Віртуальна бібліографічна довідка - інноваційний напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Олексій Валентинович Довгань 269-273
Особливості історико-бібліографічного дослідження книжкових i журнальних колекцій ХІХ - початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Надія Григорівна Мацібора 274-280
Біобібліографічна серія «Академіки НАПН України» як важлива складова всеукраїнського галузевого інфоpмаційного pecypcy PDF
Наталія Анатоліївна Стельмах 281-288
Посібники наукової бібліографії як складова бiблiогpафiчних pесуpсiв Укpаїни PDF
Тетяна Михайлівна Заморіна 289-296
Інформаційна культура особистості в акмеологічних моделях середніх загальноосвітніх навчальних закладів: спроба компаративного аналізу PDF
Валентина Петрівна Мозгова 297-307
Інноваційно-навчальні програми для шкільних бібліотек PDF
Анна Іванівна Бардашевська 308-312
Бібліотечно-інформаційне обслуговування в контексті полікультурної освіти PDF (Русский)
Бурлият Магомедрасуловна Умаханова 313-316