№ 1 (2008)

Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / АПН України, Держ. наук-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. В. Дерлеменко, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), В. І. Лутовинова, Т. В. Добко, Я. О. Чепуренко, О. М. Яценко, Л. І. Бейліс, О. З. Клименко]. – К. : Четверта хвиля, 2008. – 402 с.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Розділ 1. Національні, державні галузеві наукові бібліотеки – центри науково-інформаційного забезпечення користувачів

Інформаційна діяльність бібліотек України – важливий напрям у розвитку суспільства знань PDF
Павла Іванівна Рогова 9-13
Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку системи інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти i практики PDF
Павла Іванівна Рогова, Валентина Іванівна Лутовинова, Тетяна Василівна Добко 16-36
Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення наукової діяльності у бібліотеках PDF
Леонід Ілліч Бейліс 37-44
Роль бібліотеки в інформаційному суспільстві: соціально-педагогічний аспект PDF
Людмила Григорівна Петрова 44-53
Позашкільна освіта i виховання в сучасних соціокультурних вимірах PDF
Григорій Петрович Пустовіт 53-60
Інформаційне забезпечення наукових досліджень в Україні у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників PDF
Ганна Іванівна Разумцева 60-66
Бібліотеки та освіта: забезпечення доступу громадян до сучасних знань PDF (Русский)
Борис Николаевич Сизов, Тамара Сергеевна Маркарова 67-76
Стан та перспективи інформаційно-бібліотечного забезпечення фахівців-медиків в умовах інформаційного суспільства PDF
Раїса Іванівна Павленко, Тетяна Анатоліївна Остапенко 76-80
Інформаційно-бібліотечне забезпечення аграрної науки, освіти і практики сільськогосподарськими бібліотеками України PDF
Віталій Володимирович Дерлеменко 81-90

2.1. Формування первинно-документних інформаційних ресурсів

Основні напрями дослідження документного потоку з педагогіки в Україні PDF
Ніна Анатоліївна Горбенко 92-101
Питання якості формування та розвитку первинних інформаційних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Наталія Сергіївна Плужнікова, Людмила Миколаївна Бондар 102-110
Колекції педагогічної книгозбірні як частина єдиного освітнього простору PDF
Надія Григорівна Мацібора 111-120
Обмінно-резервний фонд Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан i перспективи розвитку PDF
Ганна Михайлівна Яценко 121-128

2.2. Розвиток системи вторинних інформаційних документів на сучасному етапі

Проблеми формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань педагогіки та психології Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського PDF
Інга Йосипівна Коваленко 129-137
Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації PDF
Тетяна Олексіївна Судіна 137-149
Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забезпеченні фахових потреб учених i практиків освітянської галузі держави PDF
Олег Миколайович Яценко 149-159
Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського PDF
Лариса Олександрівна Пономаренко 160-172
Використання можливостей АБІС «ІРБІС» у підготовці бібліографічних покажчиків педагогічної тематики PDF
Наталія Іванівна Тарасова, Олена Володимирівна Пекур 172-179
Особливості формування систематичної картотеки статей та алфавітно-предметного покажчика до неї у Державній науково-педагогічній бібліотеці України iмені В. О. Сухомлинського PDF
Олена Костянтинівна Тишковець 179-190
Календар знаменних i пам’ятних дат у галузі освіти i педагогічної науки: культурно-освітній аспект PDF
Лідія Іванівна Ніколюк 190-199
Формування бібліотекою краєзнавчих баз даних як передумова інформаційного забезпечення краєзнавчої роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди PDF
Ольга Іванівна Шкира 200-207

Розділ 3. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності бібліотек України

Інформаційно-комунікаційні технології в роботі шкільних бібліотек: напрями впровадження PDF
Інна Георгіївна Лобановська 210-220
Якість веб-представництва бібліотек педагогічних університетів України в Інтернеті PDF
Людмила Василівна Савенкова 220-231
Практичний досвід використання сучасного скануючого обладнання для оцифрування книжкових фондів бібліотек. ATIZ DIY - нова генерація книжкових cканерів PDF
Олександр Степанович Овсак 231-234
Веб-технології другого покоління: огляд основних тенденцій PDF
Денис Володимирович Солов'яненко 234-259
Віртуальна довідка - перспективний напрям довідково-бібліографічного обслуговування віддалених користувачів PDF (Русский)
Игорь Гершевич Торлин 260-265
Медіа-центр Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан, перспективи розвитку PDF
Олександр Сергійович Непляха 266-273
Читальна зала Фонду В. О. Сухомлинського в умовах розвитку електронних інформаційних технологій PDF
Людмила Михайлівна Заліток 274-278

Розділ 4. Досвід діяльності бібліотек щодо забезпечення інформаційних потреб педагогічної науки, освіти та практики

Інформаційне забезпечення наукових досліджень установ АПН України Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського PDF
Лариса Іванівна Самчук 280-288
Система вибіркового розповсюдження інформації: теоретичні підходи та досвід її упровадження в Державній науково-педагогічній бібліотеці України іменi В. О. Сухомлинського PDF
Віта Василівна Вербова 289-298
Координаційні зв’язки – основа успішної взаємодії бібліотек освітянської галузі України PDF
Ірина Іванівна Хемчян 298-308
Здобутки та проблеми видавничої діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Валентина Петрівна Здановська 309-323
Регіональні аспекти науково-методичної роботи з бібліотечними кадрами PDF
Лариса Василівна Зініченко 323-329
Науково-дослідна робота бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка PDF
Олександр Борисович Конончук 329-336
Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: стратегія розвитку PDF
Тетяна Володимирівна Григоренко 336-342
Роль бібліотеки ВНЗ у підготовці фахівців нової формації PDF
Наталія Євгенівна Сімоненко 342-349
Традиційні та інноваційні форми роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського в науково-освітньому процесі університету PDF
Валентина Степанівна Білоус 342-357
Діючі моделі інформаційно-бібліотечного забезпечення загальноосвітніх закладів Росії PDF (Русский)
Евгения Михайловна Зуева 358-366
Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів у сучасному інформаційному просторі: стан, проблеми, перспективи PDF
Надія Іванівна Дяченко 366-375
Участь обласного наукового бібліотечно-інформаційного центру Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у створенні мережі електронних бібліотек у загальноосвітніх навчальних закладах Дніпропетровської області PDF
Єва Григорівна Гонік 376-383
Роль громадських організацій у розвитку бібліотек навчальних закладів PDF
Лідія Андріївна Колосай 384-394