№ 4 (2014)

Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. П. І. Рогова ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, Л. М. Заліток, С. М. Зозуля]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 597 с. : табл., рис. – Бібліогр. у кінці ст. – Засновано у 2008 р.

Зміст

Розділ І. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу

Формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та перспективи PDF
Павла Іванівна Рогова 11-33
Науково-інформаційне забезпечення сучасної педагогічної науки й системи освіти PDF (Русский)
Тамара Сергеевна Маркарова 34-44
Інтегрований галузевий інформаційний ресурс Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН: теоретичні та науково-практичні аспекти створення PDF
Людмила Михайлівна Татарчук 44-51
Інформаційний простір і бібліотечне середовище: термінологічний дискурс PDF
Юрій Іванович Артемов 52-59
Кооперування й координування діяльності освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу PDF
Інна Георгіївна Лобановська 59-67
Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова» як один із сегментів популяризації сухомлиністики PDF
Людмила Михайлівна Заліток 68-75
Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку PDF
Лариса Олександрівна Пономаренко 76-84
Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського PDF
Наталія Володимирівна Вараксіна 84-98
Вплив науково-методичної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на інноваційний розвиток освітянських бібліотек України PDF
Ірина Іванівна Хемчян 98-110
Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними виданнями у фондах освітянських бібліотек України PDF
Надія Григорівна Мацібора 110-119
Бібліографічна продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу PDF
Наталія Василівна Лисиця, Наталія Анатоліївна Стельмах 120-128
Інформаційні ресурси бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV р. а. педагогічного й інженерно-педагогічного профілю PDF
Людмила Олексіївна Біла 128-138
Бібліотеки обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти: сучасний стан та перспективи розвитку PDF
Анна Володимирівна Копилова 138-152
Створення інформаційних ресурсів інженерно-педагогічного спрямування для забезпечення потреб користувачів: із досвіду роботи наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії PDF
Наталія Миколаївна Ніколаєнко 152-157
Електронна бібліотека - основа інтегрованої технологічної системи інформаційного поля та швидкого доступу до інформації PDF
Валентина Степанівна Білоус 158-164

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації

Повнота надходження підручників для загальноосвітніх навчальних закладів України 2010-2012 років видання до фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан і перспективи PDF
Вероніка Юріївна Кемпе 166-178
Іноземні видання ХVІІІ - поч. ХХ ст. у фондах ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та освітянських бібліотеках мережі PDF
Наталія Вікторівна Файфер, Олеся Віталіївна Дроншкевич, Ірина Петрівна Білоцерківець 179-187
Колекція «Мініатюрних книг» у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського PDF
Алла Миколаївна Доркену 187-197
Заголовки індивідуальних авторів в авторитетних записах як засіб підвищення доступності інформації в електронному каталозі наукової бібліотеки PDF
Олена Германівна Помчалова 197-207
База даних авторитетного файла «Предметні заголовки» електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського - важливий елемент інтеграцій PDF
Наталія Євгенівна Зоріна 207-218
Зведена база даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології - складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу PDF
Світлана Георгіївна Коваленко 218-229
Розширення інформаційного простору ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій PDF
Наталія Дмитрівна Грудініна 229-239
Концептуальна каталогізація в організації доступу до знань PDF
Ірина Василівна Зарванська 239-246
Ретрокаталогізація як засіб відображення фонду періодичних видань у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського PDF
Юлія Миколаївна Огер 246-253
Ретроспективна конверсія карткових каталогів і створення імідж-каталогу: технологічний підхід PDF
Любов Михайлівна Ушакова 254-259
Про деякі зауваження до першого випуску середніх таблиць ББК PDF
Григорій Михайлович Голиш 259-263
Сучасні технології обслуговування користувачів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через МБА та ЕДД PDF
Олена Михайлівна Прохоренко, Тетяна Степанівна Павленко 263-270
Розкриття інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу через масову роботу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського PDF
Світлана Василівна Кирій 270-281
Комфорт бібліотечного простору як запорука всебічного розвитку майбутнього фахівця PDF
Ольга Іванівна Шкира 281-286
Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського PDF
Тетяна Михайлівна Баланюк 287-293
Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка в інформаційному просторі університету PDF
Вікторія Анатоліївна Зотова 294-300
Організаційна культура бібліотеки вищого педагогічного навчального закладу як необхідна умова інноваційної діяльності PDF
Олена Анатоліївна Дікунова 300-305
Представлення краєзнавчої інформації на веб-сайтах бібліотек Вінниччини PDF
Галина Миколаївна Слотюк 306-312
Wев 2.0. та хмарні технології як моделювальне середовище освітнього підпростору вчителя PDF
Олег Юрійович Петрушенко, Юлія Володимирівна Петрушенко 312-320
Інновації в діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка PDF
Віктор Степанович Прокопчук, Світлана Олександрівна Кантлін 320-328
Інтернет-сервіси в роботі сучасної бібліотеки вищого навчального закладу PDF
В'ячеслав Станіславович Гадомський 328-334
Роль книги у функціонуванні бібліотечного сайта (на прикладі сайта бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка) PDF
Тетяна Євгенівна Клименко 334-341

Розділ 3. Інноваційний розвиток шкільних бібліотек України

Науково-методичне забезпечення шкільних бібліотек України в умовах реформування системи національної освіти PDF
Ірина Іванівна Хемчян 343-352
Дитяче читання: погляди вчених, педагогів, письменників із давніх часів до сьогодення PDF
Алла Іванівна Рубан 352-367
Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню PDF
Наталія Петрівна Марченко 367-375
Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів шляхом інтеграції елементів медіаосвіти в навчальний процес закладів післядипломної освіти PDF
Наталія Олександрівна Спринчук 375-380
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до використання комп’ютерних технологій PDF
Оксана Іванівна Чекан 380-387
Роль освітянських бібліотек під час формування у старшокласників умінь використовувати сучасні інформаційні ресурси PDF
Андрій Петрович Гриценко 387-393
Підвищення компетентності майбутнього педагога бібліотечно-інформаційними засобами PDF
Людмила Вікторівна Дитинник 393-399

Розділ 4. Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України

Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології PDF
Інна Георгіївна Лобановська, Наталія Євгенівна Зоріна 401-531
Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2010–2012 роках PDF
Анна Володимирівна Копилова 532-568
Дитина і книга: погляд крізь призму часу PDF
Алла Іванівна Рубан 569-592