№ 4 (2014): Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу

					##issue.viewIssueIdentification##
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. П. І. Рогова ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар (голова), Л. Г. Петрова, Г. П. Пустовіт, П. І. Рогова (заст. голови), Т. В. Добко, Л. М. Заліток, С. М. Зозуля]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 597 с. : табл., рис. – Бібліогр. у кінці ст. – Засновано у 2008 р.
Опубліковано: 2016-09-12

Розділ І. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу

Розділ 2. Формування та використання галузевих інформаційних ресурсів: традиції та інновації

Розділ 3. Інноваційний розвиток шкільних бібліотек України

Розділ 4. Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України