Сучасний стан довідково-бібліографічного обслуговування в державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Лога ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

довідково-бібліографічне обслуговування, бібліографічна довідка, інформаційні потреби

Анотація

Проаналізовано традиційні та дистанційні форми довідково-бібліографічного обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. З’ясовано переваги окремих форм довідково-бібліографічного обслуговування. Досліджено роль обліку та аналізу довідково-бібліографічного обслуговування у вивченні інформаційних потреб користувачів

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Лога, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ науково-документного забезпечення
та зберігання фонду , наук. співроб.

Посилання

Вербова В. Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та досвід впровадження в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Віта Вербова // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 7. – С. 24–27.

Вербова В. Довідково-бібліографічне обслуговування, підготовка та видання бібліографічних покажчиків / В. Вербова, Л. Пономаренко // Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 129–145.

Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 11–23. – Бібліогр.: 38 назв.

Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : [монографія] / Т. Добко ; [відп. ред. О. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 374 с.

Довгань О. Віртуальна бібліографічна довідка – інноваційний напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / О. Довгань // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 269–273. – Бібліогр.: 11 назв.

Довідково-бібліографічне обслуговування читачів : метод. рек. / Харків. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Л. О. Сашкова. – Харків : ХОУНБ, 2014. – 23 с.

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.

Литовченко О. Віртуальна бібліографічна довідка як складова комплексного інформаційного забезпечення / О. Литовченко // Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – С. 151–166.

Моргенштерн И. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика / И. Моргенштерн ; сост. и науч. ред. Г. Губанова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – 176 с.

Нещерет М. Учет результатов справочно-библиографического обслуживания в Российской государственной библиотеке / М. Нещерет // Бібл. вісн. – 2012. – № 1. – С. 3–6. – Бібліогр.: 3 назви.

Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 16–19.

Свирюкова В. Интерактивное обслуживание как элемент системы справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей в крупной научной библиотеке / В. Свирюкова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2014. – Вып. 12. – С. 170–178. – Библиогр.: 5 названий.

Углова О. Аналіз використання послуги „Запитай бібліотекаря” віддаленими користувачами Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / О. Углова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 10–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20