Електронні колекції інформаційних ресурсів бібліотеки ВНЗ

Інна Вікторівна Гроздова

Анотація


Стаття присвячена одному з найважливіших компонентів інформаційного середовища вишу – повнотекстової електронної бібліотеки наукових, навчальних і методичних матеріалів, орієнтованої на всі категорії учасників навчального процесу. Дається короткий огляд електронних колекцій наукових, навчальних і навчально-методичних видань ДВНЗ 

Ключові слова


інформаційні ресурси; електронна бібліотека; електронні ресурси для вищої освіти; навчально-методичні матеріали; відкритий доступ; інституційний репозиторій

Повний текст:

PDF

Посилання


Пекур Е. В. Подходы к формированию собственных электронных коллекций в библиотеке педагогического университета [Електронний ресурс] / Е. В. Пекур // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. – Электрон. дан. – Москва : ГПНТБ России, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD – ROM). – Систем. требования: IBM PC ,Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска.

Халиков Л. И. Электронные коллекции информационных ресурсов электронной библиотеки вуза / Л. И. Халиков // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 9. – С. 79–85.

Скалабан А. В. Роль библиотеки в укреплении позиций университета в RankingWebofUniversities (Webometrics) / А. В. Скалабан // Вышэйшая школа. – 2014. – № 1. – С. 60–63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ