Функціональні й пошукові можливості бази даних „Періодика” в системі інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Євгенія Федорівна Демида ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, інтегрований галузевий інформаційний ресурс, періодичні видання, бібліографічна база даних, функції, бібліографічний пошук, популяризація

Анотація

Представлено аналітичну бібліографічну базу даних „Періодика” електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як складову інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу книгозбірні. Висвітлено функціональні та інформаційно-пошукові можливості бази даних „Періодика”. Окреслено засоби популяризації ресурсу з метою підвищення ефективності використання його інформаційного потенціалу користувачами

Біографія автора

Євгенія Федорівна Демида, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності, м.н.с.

Посилання

Демида Є. Ф. Формування бази даних „Періодика” електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: здобутки та можливості модернізації [Електронний ресурс] / Демида Євгенія Федорівна // Інформ. технології і засоби навчання : [електрон. наук. фах. вид.] / НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, Ун-т менеджменту освіти. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Т. 48, № 4. – С. 185–198. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/ article/viewFile/1254/937. – Назва з екрана. – Дата звернення: 8.11.16.

Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с.

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 597 с.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-V // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/537-16. – Назва з екрана. – Дата звернення: 8.11.16.

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року „Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” : розпорядж. Каб. Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 219-р // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-р. – Назва з екрана. – Дата звернення: 8.11.16.

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : розпорядж. Каб. Міністрів України від 15 трав. 2013 р. № 386-р // Законодавство України / Верхов. Рада України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р. – Назва з екрана. – Дата звернення: 8.11.16.

Рогова П. І. Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Рогова Павла Іванівна // Інформ. технології і засоби навчання : [електрон. наук. фах. вид.] / НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, Ун-т менеджменту освіти. – Текст. дані. – Київ, 2013. – Т. 38, № 6. – С. 217–233. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_38_6_21. – Назва з екрана. – Дата звернення: 10.11.16.

Самчук Л. І. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як ініціатор корпоративної взаємодії освітянських бібліотек країни / Лариса Самчук // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – С. 13–15.

Система автоматизации библиотек ИРБИС64. Общее описание системы / Междунар. Ассоц. пользователей и разработчиков электрон. б-к и новых информ. технологий. – Москва : ГПНТБ России, 2013. – 493 с.

Статут Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : (нова редакція) : затв. постановою Президії НАПН України від 26 трав. 2016 р., протокол № 1-2/8-140 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2016. – 12 с.

Янюк С. С. Моніторинг відвідування бази даних „Періодика” електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / Світлана Янюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 1. – С. 16–21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20