Інформаційно-аналітична діяльність науково-педагогічної бібліотеки в умовах трансформації наук про освіту, психолого-педагогічної теорії і практики

Автор(и)

  • Андрій Васильович Селецький ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

інформаційно-аналітична діяльність, науково-інформаційний супровід, науково-педагогічна бібліотека, освіта, педагогіка, психологія

Анотація

Розглянуто здобутки, проблеми й перспективи інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек педагогічного профілю в умовах трансформації наук про освіту, педагогіки і психології, яка триває в державі під впливом євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, а також внутрішніх чинників, що визначають сучасний стан і тенденції розвитку гуманітарної сфери України.

Біографія автора

Андрій Васильович Селецький, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

заввідділу наукової реферативної та аналітичної інформації в сфері освіти, канд. іст. наук, с. н. с.

Посилання

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Пед. думка, 2016. – 448 с. – (До 25-річчя незалежності України).

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року „Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України” [Електронний ресурс] : cхвалено розпорядж. Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 219-р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80. – Назва з екрана.

Стратегія розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016–2022 роки [Електронний ресурс] : схвалено заг. зборами НАПН 26.03.2016 р. – Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/942/. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20