Інформаційні потреби користувачів – орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності

Автор(и)

  • Тетяна Степанівна Павленко ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, інформаційні потреби користувачів, інтегрований галузевий інформаційний ресурс, дистанційне обслуговування, моніторинг

Анотація

Висвітлено підсумки аналізу та наукового опрацювання результатів дослідження інформаційних потреб користувачів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, обґрунтовано напрями щодо подальшого вдосконалення формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу бібліотеки, забезпечення вільного доступу до нього.

Біографія автора

Тетяна Степанівна Павленко, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ науково-документного забезпечення та зберігання фонду, н.с. 

Посилання

Беліна Л. Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки: основні пріоритети та шляхи їх дослідження / Л. Беліна, Ю. Голубєв, Л. Коновал // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 7–17.

Доркену А. М. Інформаційний ресурс „Видатні педагоги України і світу” Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань / А. М. Доркену // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 364–378.

Желай О. Інформаційні запити як орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності / О. Желай // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 262–269.

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.

Коновал Л. В. Методи дослідження користувачів бібліотеки та їх інформаційних потреб [Електронний ресурс] / Л. В. Коновал // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів”, Київ, 8–10 жовт. 2013 р. / Нац. б ка України ім. В. І. Вернадського. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/177. – Назва з екрана.

Лопата О. М. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки / Олена Лопата // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 4. – С. 25–29.

Лопата О. М. Моніторинг використання інформаційних ресурсів залів періодичних видань / О. М. Лопата, С. В. Верещагіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 240–262.

Прохоренко О. М. Електронна доставка документів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського: досвід упровадження / О. Прохоренко, Т. Павленко // Бібл. вісн. – 2014. – № 2. – С. 12–16. – Бібліогр.: 17 назв.

Рогова П. І. Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища / П. І. Рогова, Ю. І. Артемов // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 22–24. – Бібліогр.: 5 назв.

Самохіна Н. Ф. Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання / Н. Ф. Самохіна // Бібл. вісн. – 2004. – № 5. – С. 17–20.

Студенкова В. І. Організація соціологічних досліджень у бібліотеках : метод. поради / [В. І. Студенкова, Ю. А. Зборовський ; наук. ред. О. К. Александрова]. – Київ : Нац. парламент. б-ка України, 1995. – 44, [1] с.

Файфер Н. В. Іноземні фахові повнотекстові ресурси у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Файфер, О. В. Дроншкевич // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 789–796.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20