Зведені бази даних як результат взаємодії освітянських бібліотек україни на засадах кооперування

Автор(и)

  • Наталія Євгенівна Зоріна ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Світлана Георгіївна Коваленко ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

електронний каталог, зведені каталоги, зведені бази даних, дисертації, збірники наукових праць, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинськог, освітянські бібліотеки, співпраця, кооперація, інтегрований галузевий інформаційний р

Анотація

Висвітлено досвід взаємодії Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського з провідними освітянськими бібліотеками зі створення галузевих зведених баз даних дисертацій і збірників наукових праць, а також значення такої співпраці для формування високоякісного інформаційного ресурсу сучасної наукової бібліотеки. Розглянуто особливості, основні проблеми та перспективи організації зведених баз даних на основі кооперації

Біографії авторів

Наталія Євгенівна Зоріна, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ наукового формування
та опрацювання документних ресурсів, н. с.

Світлана Георгіївна Коваленко, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ наукового формування 
та опрацювання документних ресурсів, н. с.

Посилання

Беззуб І. О. Кооперація як резерв розвитку діяльності бібліотек ВНЗ [Електроннй ресурс] / Ірина Олександрівна Беззуб // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : Міжнар. наук. конф. – Київ, 2013. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/82. – Назва з екрана.

Дікунова О. А. Корпоративна взаємодія освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / О. А. Дікунова // Сучасна бібліотека у науково-освітньому

Зоріна Н. Є. Кооперування діяльності з аналітичного опрацювання збірників наукових праць: проблеми і перспективи [Електроннй ресурс] / Н. Є. Зоріна // Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, 16–18 верес. 2012 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://dnpb.n-t.ru/datas/upload/files/807830330.pdf. – Назва з екрана.

Зоріна Н. Є. Аналітичне опрацювання статей із наукових збірників і організація електронного каталогу на засадах кооперування діяльності / Н. Є. Зоріна. // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 183–192.

Коваленко С. Г. Бібліографічна Зведена база даних дисертацій – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / Світлана Коваленко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 2. – С. 14–17.

Коваленко С. Г. Зведена база даних дисертацій з педагогіки та психології: актуальність та перспективи створення [Електроннй ресурс] / С. Г. Коваленко // Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору України : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, 16–18 верес. 2012 р. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2012. – С. 128–136. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/research_activity/seminar_konf/.

Лобановська І. Г. Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект / Інна Лобановська // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 9. – С. 16–20.

Лобановська І. Г. Кооперування й координування діяльності освітянських бібліотек у створенні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 60–69.

Мар’їна О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні / Олена Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 1.– С. 22–25.

Мыхлык В. Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси / Вера Мыхлик // Бібл. вісн. – 2013. – № 6. – С. 21–24.

Племнек А. Корпоративные библиотечные проекты в России: эффективная форма взаимодействия / Александр Племнек // Библ. дело. – 2009. – № 13. – С. 36–37.

Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібл. вісн. – 2015. – № 5. – C. 3–9.

Самойленкова В. А. Корпоративная каталогизация в библиотеках системы высшего профессионального образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 05.25.03 / Самойленкова Виктория Аркадьевна ; науч. рук. Сидоренко Вера Степановна ; Краснодар. ун-т культуры и искусств. – Краснодар, 2010. – 21 с.

Самчук Л. І. Розвиток кооперативної діяльності освітянських бібліотек України з формування електронних каталогів [Електроннй ресурс] / Самчук Лариса Іванівна, Лисиця Наталія Василівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – № 2. – Режим доступу: www.http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/658/498 – Назва з екрана.

Сєдих В. В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи / В. В. Сєдих, Г. П. Терентьєва, В. К. Удалова. – Харьков, 2003. – С. 126–133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів