Педагогічний доробок С. І. Миропольського (1842–1907) та його значення для розвитку національної освіти

Автор(и)

  • Руслана Іванівна Палійчук ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

С. І. Миропольський, педагоги, просвітителі, народні школи, дидактика, освіта

Анотація

Висвітлено життєвий і творчий шлях, педагогічні погляди й просвітницьку діяльність видатного вітчизняного педагога, дидакта, методиста С. І. Миропольського (1842–1907). Розкрито роль ученого у розвитку освіти та підкреслено можливість використання його творчої спадщини за сучасних умов. Розглянуто праці педагога, що друкувалися як окремо, так і на сторінках періодичних видань другої половини XIX – початку XX століття. Для викладу матеріалу автором використано документи з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Біографія автора

Руслана Іванівна Палійчук, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

сектор рідкісних видань, н.с.

Посилання

Ельницкий К. Русские педагоги второй половины XIX-го столетия / К. Ельницкий. – Петроград : Изд. М. М. Гутзаца, 1915. – 189 с.

М-я Л. С. И. Миропольский [Некролог] / Л. М-я // Нар. образование. – 1907. – Т. 2, кн. 7/8. – С. 87–90.

Миропольский С. Дидактические очерки: ученик и воспитывающее обучение в народной школе / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1890. – 72 с.

Миропольский С. Задачи, план и основы устройства нашей народной школы / С. Миропольский. – Изд. 3-е, вновь пересмотренное и испр. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1884. – 185 с.

Миропольский С. К вопросу о книге для чтения в нашей народной школе / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1871. – С. 22–94. – Відбиток із „Журнала Министерства Народного Просвещения”, Ч. CLIX, Отд. 3.

Миропольский С. О музыкальном образовании народа в России и в Западной Европе / С. Миропольский. – Изд. 2-е, вновь перераб. – Санкт-Петербург : Тип. Дома Призрения Малолетних Бедных, 1882. – 252, III с.

Миропольский С. Обучение грамоте / С. Миропольский. – Изд. 5-е – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1909. – 206 с.

Миропольский С. Обучение письму в начальной народной школе / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1871. – 63 с.

Миропольский С. Очерк истории церковно-приходской школы от первого ее возникновения на Руси до настоящего времени. Вып. 1 / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Синодальная тип., 1894. – 63 с.

Миропольский С. План и основы устройства нашей народной школы / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Тип. А. М. Котомина, 1875. – 221, X с.

Миропольский С. Учебник дидактики. Ч. 2 Практическая / С. Миропольский. –Санкт-Петербург : Тип. Глазунова. 1901. – 124 с.

Миропольский С. Харьковская воскресная школа в 1868/69 году / С. Миропольский. – Харьков : [б. и.], 1869. – С. 224–258. – Відбиток із „Журнала Министерства Народного Просвещения”, Ч. CXLX, Отд. 4.

Миропольский С. Школа и государство / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Тип. А. М. Котомина, 1876. – 227 с.

Миропольский С. Школа и общество / С. Миропольский. – Санкт-Петербург : Тип. И. Н. Скороходова, 1892. – 106 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів