Формування фонду державної науково-педагогічної бібліотеки україни ім. В. О. Сухомлинського: харківський період (1869–1926 рр.)

Ірина Олександрівна Орищенко

Анотація


На основі аналізу масиву рідкісних видань ХІХ – початку ХХ ст. та бібліографічного наповнення каталогів, виданих бібліотеками Харківського товариства поширення в народі грамотності, встановлено наявність культурно-історичного зв’язку між структурними одиницями товариства та сучасним фондом Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського


Ключові слова


рідкісні видання; каталоги; бібліотеки; Харківське товариство поширення в народі грамотності; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського

Повний текст:

PDF

Посилання


Дубровіна Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХІХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – Київ, 2009. – 530 с.

Исторический обзор деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности 1869–1909. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1911. – 261 с.

Каталог 2-й бесплатной народной читальни-библиотеки Харьковского Общества распространения в народе грамотности. – Харьков : Типо-Литогр. Шмерковича, 1895. – 52 с.

Каталог 3-й бесплатной народной читальни-библиотеки Харьковского Общества распространения в народе грамотности. – Харьков : Тип. И. М. Варшавчика, 1900. – VIII, 64 с.

Каталог библиотеки при Правлении Харьковского Общества распространения в народе грамотности. – Харьков : Тип. „Печатное дело”, 1898. – 19 с.

Каталог библиотеки при Справочно-Педагогическом Комитете / Харьк. о-во распространения в народе грамотности. – 2-е изд. – Харьков : Тип. „Утро” А. А. Жмудского, 1911. – IV, 194 с.

Коломієць Т. В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869–1920) / Т. В. Коломієць. – Харків : Консум, 1998. – 190 с.

Лупаренко С. Є. Позашкільна освітньо-виховна діяльність харківського товариства поширення в народі грамотності (1869–1920 рр.) / С. Є. Лупаренко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 204–213.

Харьковское Общество распространения в народе грамотности : отчет о деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности за 1871 год / Харьк. О-во распространения в народе грамотности. – Харьков : [б. и.], 1872. – 24 с.

Харьковское Общество распространения в народе грамотности : отчет о деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности за 1893 год / Харьк. О-во распространения в народе грамотности. – Харьков : Тип. Губерн. Правления, 1894. – 144 с. : табл.

Харьковское Общество распространения в народе грамотности : обзор деятельности Харьковского Общества Распространения в народе грамотности за 1896 год / Харьк. О-во распространения в народе грамотности. – Харьков : Тип. Губерн. Правления, 1897. – 86 с. : табл.

Харьковское Общество распространения в народе грамотности : отчет о деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности за 1905 год / Харьк. О-во распространения в народе грамотности. – Харьков : Типо-Литогр. Х. М. Аршавской, 1908. – 116 с. : табл.

Харьковское Общество распространения в народе грамотности : отчет о деятельности Харьковского Общества распространения в народе грамотности за 1906 год / Харьк. О-во распространения в народе грамотности. – Харьков : Типо-Литогр. Х. М. Аршавской, 1908. – 71 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ