Міжнародний книгообмін в україні: історична ретроспектива

Ярослава Миколаївна Ніколаєнко

Анотація


В історичному аспекті висвітлено основні процеси бібліотечного міжнародного книгообміну в Україні. Здійснено огляд діяльності центральних книгозбірень України в процесі формування книгообмінних зв’язків у різні історичні періоди 


Ключові слова


бібліотеки; комплектування фондів; обмінний фонд; бібліотечний книгообмін; міжнародний документообмін

Повний текст:

PDF

Посилання


Красій Р. Комлектування бібліотек НАН України зарубіжними періодичними виданнями в сучасних умовах / Р. Красій, Н. Малолєтова, О. Полякова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 29. – С. 98–100.

Кунанець Н. Формування фондів наукових книгозбірень Львова шляхом книгообміну в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Н. Кунанець // Бібл. планета. – 2011. – № 2. – С. 17–19.

Максимова Є. Комплектування фондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України іноземними виданнями: історія і сучасність / Є. Максимова // Іноземна книга у Львові : зб. матеріалів міжвідом. семінару (6 листоп. 2001 р.). – Львів, 2005. – С. 32–39.

Малолєтова Н. І. Книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з бібліотеками та науковими установами Австрії / Н. Малолєтова // Бібл. вісн. – 2011. – № 3. – С. 27–32.

Малолєтова Н. І. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1918–2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; [редкол.: О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 143 с.

Малолєтова Н. І. Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек НАН України: історичний огляд / Н. Малолєтова, О. Полякова // Бібл. вісн. – 2012. – № 6. – С. 20–31.

Нечипоренко Л. Международный книгообмен: из прошлого, сквозь настоящее, в будущее / Л. Нечипоренко// Бібл. форум України. – 2008. – № 3. – С. 22–24.

Ткаченко В. В. Інформаційні зв’язки української науки із закордоном у міжвоєнний період (1920–1939 рр.) / В. В. Ткаченко // Гілея : наук. зб. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С.19–26.

Чепуренко Я. О. До історії розвитку керівних принципів обміну офіційними виданнями: міжурядові угоди і конвенції / Я. Чепуренко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 1. – С. 20–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ