Міжнародний книгообмін в україні: історична ретроспектива

Автор(и)

  • Ярослава Миколаївна Ніколаєнко ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

бібліотеки, комплектування фондів, обмінний фонд, бібліотечний книгообмін, міжнародний документообмін

Анотація

В історичному аспекті висвітлено основні процеси бібліотечного міжнародного книгообміну в Україні. Здійснено огляд діяльності центральних книгозбірень України в процесі формування книгообмінних зв’язків у різні історичні періоди 

Біографія автора

Ярослава Миколаївна Ніколаєнко, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків, м. н. с.

Посилання

Красій Р. Комлектування бібліотек НАН України зарубіжними періодичними виданнями в сучасних умовах / Р. Красій, Н. Малолєтова, О. Полякова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 29. – С. 98–100.

Кунанець Н. Формування фондів наукових книгозбірень Львова шляхом книгообміну в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Н. Кунанець // Бібл. планета. – 2011. – № 2. – С. 17–19.

Максимова Є. Комплектування фондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України іноземними виданнями: історія і сучасність / Є. Максимова // Іноземна книга у Львові : зб. матеріалів міжвідом. семінару (6 листоп. 2001 р.). – Львів, 2005. – С. 32–39.

Малолєтова Н. І. Книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з бібліотеками та науковими установами Австрії / Н. Малолєтова // Бібл. вісн. – 2011. – № 3. – С. 27–32.

Малолєтова Н. І. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 1918–2008. Започаткування. Становлення. Розвиток / Н. І. Малолєтова, Р. Л. Красій ; [редкол.: О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 143 с.

Малолєтова Н. І. Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек НАН України: історичний огляд / Н. Малолєтова, О. Полякова // Бібл. вісн. – 2012. – № 6. – С. 20–31.

Нечипоренко Л. Международный книгообмен: из прошлого, сквозь настоящее, в будущее / Л. Нечипоренко// Бібл. форум України. – 2008. – № 3. – С. 22–24.

Ткаченко В. В. Інформаційні зв’язки української науки із закордоном у міжвоєнний період (1920–1939 рр.) / В. В. Ткаченко // Гілея : наук. зб. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С.19–26.

Чепуренко Я. О. До історії розвитку керівних принципів обміну офіційними виданнями: міжурядові угоди і конвенції / Я. Чепуренко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 1. – С. 20–23.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів