Колекція шкільних підручників як галузевий бібліотечно-інформаційний ресурс та джерело наукових досліджень

Віра Миколаївна Іващенко

Анотація


Охарактеризовано колекцію „Підручники і навчальні посібники”. Представлено каталоги підручників і навчальних посібників 1748–1945 рр. із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, у яких бібліографовано видання з цієї колекції. У статті розкрито значення довідкових видань у вивченні процесів вітчизняного підручникотворення, навчального книжкового репертуару, розвитку національної бібліографії.


Ключові слова


рідкісні видання; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; колекція; підручникотворення; шкільний підручник; покажчики; бібліографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурда М. І. Теорія шкільного підручника як предмет педагогічного дослідження / М. І. Бурда // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т дефектології АПН України. – Київ, 1999. – С. 6–9.

Граматка / [П. Куліш]. – Санкт-Петербург, 1857. – 149 с.

Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960–2000 рр.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ярослава Петрівна Кодлюк ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Київ, 2005. – 454 с.

Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Іващенко В. М., Палійчук Р. І. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І.]. – Київ, 2014. – 376 с.

Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Домбровська Л. В. та ін. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 405 с.

Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Жданова Р. С., Іващенко В. М; наук. ред. Рогова П. І.]. – Київ : Атіка, 2005. – 384 с.

Про підручники для початкової і середньої школи : постанова ЦК ВКП(б) від 22 лют. 1933 р. // Бюл. нар. Комісаріята освіти. – 1933. – № 8/9. – С. 1–2.

Ситник О. В. Роль і значення досвіду творення української навчальної літератури (20–30-ті роки ХХ століття) / О. В. Ситник // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 214–231.

Укладання книжок ХVІІІ – початку ХХ ст., надрукованих гражданським шрифтом, з фондів бібліотек України : метод. посіб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Нац. парлам. б-ка України [та ін. ; уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ, 2005. – 126 с.

Український бібліографічний репертуар (1798–1923) : метод. рек. на допомогу складанню. – Київ, 1999. – 104 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ