Колекція шкільних підручників як галузевий бібліотечно-інформаційний ресурс та джерело наукових досліджень

Автор(и)

  • Віра Миколаївна Іващенко ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

рідкісні видання, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, колекція, підручникотворення, шкільний підручник, покажчики, бібліографія

Анотація

Охарактеризовано колекцію „Підручники і навчальні посібники”. Представлено каталоги підручників і навчальних посібників 1748–1945 рр. із фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, у яких бібліографовано видання з цієї колекції. У статті розкрито значення довідкових видань у вивченні процесів вітчизняного підручникотворення, навчального книжкового репертуару, розвитку національної бібліографії.

Біографія автора

Віра Миколаївна Іващенко, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

завідувач сектору

Посилання

Бурда М. І. Теорія шкільного підручника як предмет педагогічного дослідження / М. І. Бурда // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т дефектології АПН України. – Київ, 1999. – С. 6–9.

Граматка / [П. Куліш]. – Санкт-Петербург, 1857. – 149 с.

Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960–2000 рр.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ярослава Петрівна Кодлюк ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Київ, 2005. – 454 с.

Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Іващенко В. М., Палійчук Р. І. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І.]. – Київ, 2014. – 376 с.

Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Домбровська Л. В. та ін. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 405 с.

Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Жданова Р. С., Іващенко В. М; наук. ред. Рогова П. І.]. – Київ : Атіка, 2005. – 384 с.

Про підручники для початкової і середньої школи : постанова ЦК ВКП(б) від 22 лют. 1933 р. // Бюл. нар. Комісаріята освіти. – 1933. – № 8/9. – С. 1–2.

Ситник О. В. Роль і значення досвіду творення української навчальної літератури (20–30-ті роки ХХ століття) / О. В. Ситник // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 214–231.

Укладання книжок ХVІІІ – початку ХХ ст., надрукованих гражданським шрифтом, з фондів бібліотек України : метод. посіб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Нац. парлам. б-ка України [та ін. ; уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова]. – Київ, 2005. – 126 с.

Український бібліографічний репертуар (1798–1923) : метод. рек. на допомогу складанню. – Київ, 1999. – 104 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів