Зберігання бібліотечно-інформаційного ресурсу у вік цифрових технологій

Автор(и)

  • Любов Михайлівна Дунаєва ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, бібліотечно-інформаційний ресурс, бібліотечний фонд, зберігання фонду, перевірка фонду, програма, методичні рекомендації

Анотація

Розглянуто питання зберігання бібліотечного фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, висвітлено порядок проведення перевірки бібліотечного фонду 

Біографія автора

Любов Михайлівна Дунаєва, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

відділ наукового формування та опрацювання документних ресурсів, м.н.с.

Посилання

Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка ; [гл. ред. Ю. А. Гриханов; чл. редкол.: М. И. Акилина, Б. Н. Бачалдин, Ф. С. Воройский и др.] – Москва, 2007. – 1299 с.: цв. ил.

Григорьев Ю. В. Организация библиотечных фондов / Ю. В. Григорьев. – Москва, 1953. – 67 с.

Кленов А. В. Организация библиотечных фондов и каталогов / А. В. Кленов. – Москва, 1953. – 278 с.

Перевірка бібліотечних фондів: метод. рек. // Шк. б-ка плюс. – 2012. – Жовт. (№ 19/20). – С. 6–24.

Про бібліотеки і бібліотечну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР : [станом на 28.01.2016 р.] // Законодавство України / Верхов. Ради України. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 12.09.16). – Назва з екрана.

Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів : із змінами, внесеними згідно з наказом М-ва культури і туризму України від 02.02.2009 р. №39/0/16-09 : наказ М-ва культури і туризму України від 27.03.2008 №321/0/16-08 // Шк. б-ка плюс. – 2011. – Черв. (№ 11). – С. 27.

Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 рр. : постанова Кабінету Міністрів України від 15 верес. 1999 р. № 1716 // Бібл. планета. – 1999. – № 4. – С. 4.

Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України : постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовт. 1999 р. №2018 // Законодавство – бібліотекам України : довід. вид. / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Т. Слєпцова [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 162.

Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 рр. : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 верес. 1999 р. № 1716 // Бібл. вісн. – 1999. – № 6. – С. 5–10.

Програма зберігання бібліотечного фонду в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського на 2008–2015 рр. – Київ, 2009. – 27 с.

Сірополко С. Короткий курс бібліотекознавства. Історія, теорія та практика бібліотечної справи / С. Сірополко. – Львів, 1924. – 127 с.

Словник банківських термінів: банківська справа : термінол. слов.– Київ, 2000. – 605 с.

Столяров Ю. Н. Защита библиотечного фонда : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 503 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).

Столяров Ю. Н. Как сохранить библиотечный фонд / Ю. Н. Столяров. – Москва, 2001. – 126 с.

Терешин В. И. Проблемы формирования библиотечных фондов в трудах Ю. В. Григорьева / В. И. Терешин // Актуальные проблемы культуры и пути совершенствования высшего библиотечного и культурно-просветительского образования. – Москва, 1981. – С. 121.

Хавкина Л. Б. Библиотеки, их организация и техника / Л. Б. Хавкина. – СПб., 1904. – 404 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів