Колекція „видання хvii – початку хх ст. Іноземними мовами”: вивчення, збереження, популяризація

Олеся Віталіївна Дроншкевич

Анотація


Досліджено рідкісні видання іноземними мовами ХVII – початку ХХ ст., що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського та виокремлені в колекцію „Видання ХVII – початку ХХ ст. іноземними мовами”. Висвітлено тематику зазначених видань, визначено напрями роботи із забезпечення доступу до ресурсу та введення документів до наукового обігу.


Ключові слова


рідкісні видання; іноземні мови; бібліотечний фонд; книжкова колекція; інформаційний ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальчук Г. И. Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты / Г. И. Ковальчук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2005. – Вып. 3. – С. 241–250.

Ковальчук Г. І. Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 46–51.

Ковальчук Г. Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 2012. – №6. – С. 3–10.

Мацибора Н. Г. Книжное наследие в ГНПБ Украины им. В. А.Сухомлинского: пути сохранения, популяризация и использования / Мацибора Н. Г. // Вестн. БАЕ. – 2013. – № 4. – С. 76–78.

Мацібора Н. Г. Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними виданнями у фондах освітянських бібліотек України / Н. Г. Мацібора // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 110–119.

Муха Л. В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л. В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – №1. – С. 39–42.

Ціборовська-Римарович І. О. Книжковий фонд відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 52–69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ