Колекція „видання хvii – початку хх ст. Іноземними мовами”: вивчення, збереження, популяризація

Автор(и)

  • Олеся Віталіївна Дроншкевич ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

рідкісні видання, іноземні мови, бібліотечний фонд, книжкова колекція, інформаційний ресурс

Анотація

Досліджено рідкісні видання іноземними мовами ХVII – початку ХХ ст., що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського та виокремлені в колекцію „Видання ХVII – початку ХХ ст. іноземними мовами”. Висвітлено тематику зазначених видань, визначено напрями роботи із забезпечення доступу до ресурсу та введення документів до наукового обігу.

Біографія автора

Олеся Віталіївна Дроншкевич, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ науково-документного
забезпечення та зберігання фонду, науковий співробітник

Посилання

Ковальчук Г. И. Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты / Г. И. Ковальчук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2005. – Вып. 3. – С. 241–250.

Ковальчук Г. І. Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 46–51.

Ковальчук Г. Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 2012. – №6. – С. 3–10.

Мацибора Н. Г. Книжное наследие в ГНПБ Украины им. В. А.Сухомлинского: пути сохранения, популяризация и использования / Мацибора Н. Г. // Вестн. БАЕ. – 2013. – № 4. – С. 76–78.

Мацібора Н. Г. Сучасний стан і напрями роботи з рідкісними виданнями у фондах освітянських бібліотек України / Н. Г. Мацібора // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця, 2014. – Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу. – С. 110–119.

Муха Л. В. Колекційні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як об’єкт національного надбання: проблема збереженості та перспективи її вирішення / Л. В. Муха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – №1. – С. 39–42.

Ціборовська-Римарович І. О. Книжковий фонд відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень / І. О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 52–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів