Навчальна книжка як засіб національної освіти (друга половина хіх – початок хх ст.)

Автор(и)

  • Оксана Борисівна Бондарчук ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

підручники, підручникотворення, букварі, читанки, навчання

Анотація

Проаналізовано україномовні видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з колекції „Шкільні підручники і навчальні посібники”, що зберігаються у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Визначено особливості вітчизняного підручникотворення, розвитку змісту національної освіти на східно- та західноукраїнських теренах

Біографія автора

Оксана Борисівна Бондарчук, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

 сектор рідкісних видань, завідувач

Посилання

Барвінський О. Руска читанка для вищої гімназії / уложив Александер Барвинський. – Львів : З друк. Института Ставропигийского, під зарядом Стефана Гучковского, 1870–1871. – 2 ч.

Благий В. Омелян Партицький – видавець і редактор [Електронний ресурс] / Василь Благий // Новий час : народний часопис. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.newtime.lviv.ua/index.php/newtime-osobustosti-kt/2501-2016-02-29-10-40-09. – Назва з екрана.

Вашуленко М. С. Дидактичні можливості букваря у збагаченні словникового запасу першокласників. / М. С. Вашуленко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 7. – С. 57–67.

Волошина В. Я. Педагогічна і освітня діяльність Т. Г. Лубенця / В. Я. Волошина. – Київ : Академія, 1999. – 128 с.

Гатцук М. Українська абетка / М. Гатцук. – Москва : Друк. Університецька, 1861. – 117 с.

Граматка / [Куліш П.]. – Санкт-Петербург: Тип. П. А. Куліша, 1857. – 149 с.

Дашкевич Я. Р. Перший друкований буквар на Україні / Я. Р. Дашкевич // Укр. мова в шк. – 1959. – № 1. – С. 53–56.

Карпюк Г. В. Букварь – источник сведений о жизни страны, народа и его культуре / Г. В. Карпюк // Проблемы школьного учебника / сост. Г. Н. Владимирская. – Москва, 1984. – Вып. 14. – С. 194–240.

Кирпач А. „Граматка” П. Куліша – один із перших україномовних підручників ХІХ ст. / А. Кирпач // Початкова шк. – 1999. – № 4. – С. 58.

Клименко О. Перші друковані букварі / О. Клименко // Бібл. вісн. – 2000. – № 4. – С. 30.

Кониський О. Арихметика, або щотниця для українських шкіл / О. Кониський. – Вид. 2 ге, випр. – Полтава : Укр. учитель, 1907. – 48 с.

Лубенець Т. Граматка (Український буквар) / Т. Лубенець. – Київ : Вид-во Книгарні Е. Череповського, 1917. – 48 с.

Партицький О. Зоря : читаночка для сільських людей. Книжка 2 / уложив Омелян Партицький. – Львів : Коштом і заходом товариства „Просвіта” (Печатня Института Ставропигийского, під зарядом Стефана Гучковского), 1870. – 81 с.

Підручники і навчальні посібники (1748–1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Атіка. – 2005. – 384 с.

Руска перва язикоучебная Читанка для ІІ отряда школ народних в цесарстве Австрии. – Львів : В цес. Кор. наклад школьних книжок ставропигийского Института, 1869. – 176 с.

Русова С. Український буквар / С. Русова. – Санкт-Петербург : Т-во п. ф. „Электро-Типографія Н. Я. Стойковой”, 1905. – 36 с.

Синекоп Л. „Український буквар” Софії Русової / Л. Синекоп // Дит. садок. – 2006. – Січ. (число 4). – С. 6.

Степовик О. Арихметика, або щотниця за-для самоосвіти. Цілі числа. Частка 1 / зложив О. Степовик. – Полтава : Електрична друкарня Г. І. Маркевича, 1908. – 135 с.

Тихомиров М. Н. Первий руський буквар / М. Н. Тихомиров // Новый мир. – 1956. – № 5. – С. 270–271.

Шевченко Т. Г. Зібрання творів : у 6 т. Т. 5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. „Букварь южнорусский”. Записки народної творчості. / [редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Вид. автентичне 1–6 томам „Повного зібрання творів у дванадцяти томах”. – Київ : Наук. думка, 2001 – 496 с. : портр.

Шерстюк Г. Коротка українська граматика для школи. Ч. 1. / Г. Шерстюк. – Полтава : Укр. учитель, 1907. – 64 с.

Яворська С. Педагогічні ідеї Т. Г. Лубенця в контексті розвитку методики навчання мови / С. Яворська // Наука і освіта. – 2004. – № 4/5. – С. 214–219.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів