Особливості формування документного потоку неперіодичних видань у державній науково-педагогічній бібліотеці україни імені в. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Бондар ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

профілювання, селективність, способи документопостачання, тематико-типологічний план, джерела комплектування, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, обов’язковий примірник, бібліотечний фонд, дари, книгообмін

Анотація

Розглянуто принципи формування та способи документопостачання фонду неперіодичних документів наукової галузевої бібліотеки в сучасних суспільно-економічних умовах

Біографія автора

Людмила Миколаївна Бондар, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

завідувач сектору наукового комплектування фонду

Посилання

Бодак О. Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан та перспективи розвитку / Бодак О. // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 38. – С. 74–89.

Іващенко В. М. Зібрання рідкісних і цінних видань у фондах мережі освітянських бібліотек: результати дослідження / Віра Іващенко, Руслана Палійчук // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 1. – С. 1–4.

Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів : затв. наказом М-ва культури і мистецтв України від 23.03.2005 р. № 152 ; Зареєстровано в М-ві юстиції України 30.03.2005 р. за № 347/10627 // Документальні ресурси бібліотек : (законодавчі, інструктивно-регламентуючі та метод. матеріали). – Київ, 2005. – С. 75–81.

Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів : постанова Кабінету Міністрів України від 10 трав. 2002 р. № 608 // Уряд. кур’єр. – 2002. – 17 трав. (№ 88). – С. 11.

Рогова П. І. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та шляхи розвитку / П. І. Рогова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 10–27.

Селиверстова Е. Т. Полнота и соответствие – категории качества библиотечного фонда / Е. Т. Селиверстова // Науч. и техн. б-ки. – 1987. – № 9. – С. 8–12.

Столяров Ю. Н. Производные принципы функционирования библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 4. – С. 30–47.

Столяров Ю. Н. Селектовность – общий принцип функционирования библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 2. – С. 74–78.

Трачук Л. Ф. Нормативно-правове обґрунтування процесу формування електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України / Л. Ф. Трачук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 1. – С. 6–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 2. Формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів