Сторінки історичної свідомості як підгрунтя сучасного національно-патріотичного виховання

Автор(и)

  • Людмила Іванівна Страйгородська ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

національно-патріотичне виховання, просвітителі, культурно-освітня діяльність бібліотек, особистість, педагог, концепція

Анотація

Розкрито ідеї та погляди українських педагогів-просвітителів початку ХХ ст. О. Дорошкевича й С. Черкасенка на формування національно-патріотичної особистості й доведено їх актуальність у контексті сучасної системи виховання. Визначено, що діяльність бібліотек як інформаційних та культурно-освітніх центрів є суттєвою в рамках реалізації „Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді”, зокрема на прикладі ДНПБ України ім.В.О. Сухомлинського.

Біографія автора

Людмила Іванівна Страйгородська, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи, канд. іст. наук

Посилання

Антонець Н. Б. Педагогічна діяльність Спиридона Черкасенка в контексті руху за національну освіту (1906–1940) : автореф. дис. … канд. наук : 13.00.01 / Антонець Наталія Борисівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – 20 с.

Боровик А. М. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917–1920 рр.) [Електронний ресурс] / А. М. Боровик. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2008. – 368 с. – Режим доступу: http://www.siver-litopis.cn.ua/rab/borovik/borovik_block.pdf. – Назва з екрана.

Бобыкина Е. Ю. Патриотическое воспитание – основа формирования личности гражданина и патриота [Електронний ресурс] / Бобыкина Екатерина Юрьевна. – Режим доступу: http://www.informio.ru/publications/id2003/Patrioticheskoe-vospitanie-osnova-formirovanija-lichnosti-grazhdanina-i-patriota. – Назва з екрана.

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України [Електронний ресурс] : офіц. сайт. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/. – Назва з екрана.

Дорошкевич О. Огляд життя середньої школи / Ол. Дорошкевич // Вільна укр. шк. – 1918. – № 5–6. – С. 47–53.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/. – Назва з екрана.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. Т. 1. / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. шк., 1976. – 654 с.

Черкасенко С. Кілька слів про українізацію народної школи / С. Черкасенко // Вільна укр. шк. – 1917. – № 2. – С. 68–74.

Шевчук О. Національно-патріотичне виховання особистості у навчальному закладі як стратегічне завдання школи: здобутки, пошуки та перспективи [Електронний ресурс] / О. Шевчук, Л. Наглюк. – Режим доступу : http://www.osvitarda.gov.ua/63/nacionaljno-patriotichne-vikhovannja-osobistosti-u-navchaljnomu-zakladi-jak-strateghichne-zavdannja-shkoli-zdobutki-poshuki-ta-perspektivi. – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 1. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення галузевого інформаційного ресурсу