Основні напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Світлана Миколаївна Зозуля ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

науково-дослідна діяльність, інноваційний розвиток, інтелектуальний потенціал бібліотеки, наукова продукція, інтеграція дослідницьких зусиль.

Анотація

Висвітлено напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, узагальнено результати дослідницької діяльності та рівень їх упровадження. Розкрито форми співпраці бібліотеки з закладами науки й освіти в контексті проведення наукових досліджень, організації спільних науково-практичних заходів. Відображено рівень співпраці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з українськими та зарубіжними громадськими освітніми й бібліотечними організаціями. Окреслено перспективні напрями науково-дослідної роботи в бібліотеці.

Біографія автора

Світлана Миколаївна Зозуля, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

заступник директора з наукової роботи, канд. іст. наук

Посилання

Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти / [О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян] // Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ, 2016. – С. 183–189.

Зозуля С. М. Модернізація науково-інформаційної діяльності бібліотек: до постановки проблеми / С. М. Зозуля // Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 19 січ., 2016 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Н. І. Зайченко та ін.]. – Київ, 2016. – С. 54–55.

Зозуля С. М. Науково-інформаційна діяльність освітянських бібліотек: основні напрями модернізації / С. М. Зозуля // Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 22 груд. 2016 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), Л. І. Страйгородська (заст. голови) та ін.]. – Київ, 2016. – С. 16–18.

Зозуля С. М. У пошуках моделей інноваційної бібліотеки / С. Зозуля // Освіта. – 2016. – 20–27 лип. (№ 29/30). – С. 6.

Інформаційна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського: перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Заліток Л. М., Зозуля С. М., Рогова П. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Коваленко І. Й., Литовченко О. В., Самчук Л. І., Янюк С. С. та ін. ; наук. ред. Воскобойнікова-Гузєва О. В. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ, 2015. – 245 с.

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. − Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-20

Номер

Розділ

Розділ 1. Теоретичні, організаційні, науково-методичні засади створення галузевого інформаційного ресурсу