Модель дитячого читання у ХХІ столітті

Автор(и)

  • Анатолій Миколайович Фасоля Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Ukraine

Ключові слова:

проблема читання, дитяче читання, учень-читач, література, модель читання, соцiологiчне дослідження

Анотація

Проаналiзовано проблему кризи читання в сучасному суспільстві та охарактеризовано причини її виникнення. Розглянуто погляди науковців на дитяче читання. Запропоновано концептуальні шляхи вирішення проблеми нечитання дітей та молоді на основi змін у дiяльностi школи i бiблiотеки.

Біографія автора

Анатолій Миколайович Фасоля, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освітти

Посилання

Гордієнко, А. Творчий бiблiотечний трикутник: книга, читач i ... / Алла Гордiенко // Світ дит. б-к. - 2010. - № 4/5. - С. 11-14.

Дзюба, Н. Дитяче читання очима бiблiотекаря [Електронний ресурс] / Наталя Дзюба // Світ дит. б-к : щокв. наук.-метод. журн. : [електрон. версія]. - Текст. дан. - 2003. - № 1. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3582. - Назва з екрана.

Ісаєва, О. О. Теорія i технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : монографія / О. О. Ісаєва. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. - 380 с.

Кобзаренко, А. Дитяче читання: феномен i традиції у ХХІ сторіччі [Електронний ресурс] / Анастасія Кобзаренко // Світ дит. б-к : щокв. наук.-метод. журн. : [електрон. версія]. - Текст. дані. - 2005. - № 4. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3729. - Назва з екрана.

Малик, Г. На захист дражнилок, страшилок, сварилок i мирилок / Г. Малик // Книжник-ревю. - 2007. - № 5. - С. 14-15.

Огар, Е. I. Особливості читацької поведінки сучасних підлітків [Електронний ресурс] / Е. I. Огар // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Соц. комунікацій. Літературознавство. - Текст. дані. - Дніпропетровськ, 2008. - Вип. 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vdpu/Soc_komun/2008_1/20.html. - Назва з екрана.

Симакова, Л. Формирование интереса к чтению в интегрированных учебниках по литературе (основная школа) / Л. Симакова // Книжка. Твір. Читання. Дитячий дискурс : матерiали наук.-практ. конф. «Дитина читає...» (Львів, 8-10 травня 2008 р.). - К. ; Л., 2008. - С. 94-99.

Тихомирова, И. Наши дети стали ближе к книге / И. Тихомирова // Библ. газета. - 2002. - № 15. - С. 3.

Трохименко, Г. Інформаційний простір дитячої бiблiотеки в контексті структурних змін мотивації дитячого читання / Галина Трохименко // Світ дит. б-к. - 2010. - № 4/5. - С. 44-46.

Трохименко, Г. Читання як нормативна основа соціальної поведінки дітей [Електронний ресурс] / Галина Трохименко, Роман Драган // Світ дит. б-к : щокв. наук.-метод. журн. : [електрон. версія]. - Текст. дані. - 2005. - № 4 (17). - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3738. - Назва з екрана.

Чудинова, В. Детское чтение в переходный период: социодинамика процессов трансформации / В. Чудинова // Homo legens-3 : сб. ст. : памяти Алексея Алексеевича Леонтьева (1936-2004) / ред. Б. В. Бирюков. - М. : Шк. б-ка, 2006. - С. 186-207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи