Колекції визначних діячів української діаспори Івана Боднарчука й Тараса Гунчака у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Лога Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

колекція, паспорт колекції, дiаспора, видання української дiаспори, бiблiотечний фонд, Тарас Гунчак, Іван Боднарчук, Державна науково-педагогiчна бiблiотека України iменi В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті проаналiзовано етапи формування й зміст колекцій визначних дiячiв української дiаспори Тараса Гунчака та Івана Боднарчука. Визначено основні напрями роботи щодо збереження та популяризації зазначених колекцій.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Лога, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукової організації та зберігання фондів

Посилання

Золотарьова, Е. Автор підручників для рідномовних шкіл : [до 100-річчя вiд дня народж. Івана Боднарчука] / Е. Золотарьова // Пед. газета. - 2011. - Січ. (№ 1). - С. 4.

Клиновий, Ю. Дещо про повість Івана Боднарчука «Покоління зійдуться» / Ю. Клиновий // Покоління зійдуться : повiсть / I. Боднарчук ; ред. і передм. Ю. Клинового. - Едмонтон ; Вінніпег ; Торонто, 1974. - С. 6-10.

Ковальчук, Г. I. Книжковi пам’ятки (рідкісні та цiннi книжки) в бiблiотечних фондах : монографiя / Галина Ковальчук ; Нац. б-ка України iм. В. I. Вернадського, Ін-т укр. книги. - К. : НБУВ, 2004. - 644 с.

Лисенко, Л. В. Створення паспортної системи на історичні книжковi колекцiйнi фонди / Л. В. Лисенко // Колекції пам’яток писемності та друку у бiблiотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття : матерiали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю відділу рiдкiсних видань i рукописiв ХДНБ iм. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка iм. В. Г. Короленка ; наук. ред. I. Я. Лосієвський. - Х., 2003. - С. 127-137.

Лосієвський, I. Паспортизація бiблiотечних колекцій та зiбрань у системi облiково-охоронних заходiв / I. Лосієвський // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к Украни. - К., 2010. - Вип. 28. - С. 249-265.

Методичні рекомендації з питань організації роботи з колекціями, особовими бiблiотеками та книжковими зiбраннями у бiблiотеках науково-дослiдних установ НАН України // Організацiя роботи бiблiотеки науково-дослідної установи Нацiональної академiї наук України : зб. док. i матеріалів / уклад.: Н. I. Смаглова, Г. I. Солоіденко ; відп. ред. А. А. Свобода. - К. : НБУВ, 2000. - Вип. 3. - С. 54-64.

Муха, Л. В. Бiблiотечнi книжковi колекції та зiбрання: паспортизація фондiв (для Державного реєстру національного культурного надбання України) / Л. В. Муха // Бiбл. вiсн. - 1997. - № 3. - С. 3-7.

Погребенник, Ф. Іван Боднарчук - письменник, педагог, культурно-громадський дiяч / Ф. Погребенник // Знайомi обличчя : вибрані новели та оповідання / I. Боднарчук ; упоряд. i вступ. ст. Ф. Погребенника. - К. : Обереги, 1997. - С. 3-11.

Рогова, П. I. Державна науково-педагогічна бiблiотека - науково-методичний центр мережi освітянських бiблiотек МОН i АПН: концептуальні засади дiяльностi : [про презентації книг Тараса Гунчака] / П. I. Рогова // Директор шк., ліцею, гiмназiї. - 2006. - № 5. - С. 50-59.

Рогова, П. I. Повертаємо забуті iмена : [про уроч. вечiр, присвяч. 90-річчю від дня народж. Iвана Боднарчука (1910-1990) - педагога, письменника, громад. дiяча з Канади] / П. Рогова, М. Талалаєвська // Пед. газета. - 2001. - Сч. (№ 1). - С. 8.

Рогова, П. I. Шість років з історії Центральної освiтянської бiблiотеки (1993-1999) / Iсторiя освiтянських бiблiотек України : наук. зб. / АПН України ; ДНПБ Украни ; редкол.: П. I. Рогова (гол.), К. Т. Селiверстова (заст. гол.) [та ін.]. - К. : Вирій, 2006. - С. 146-157.

Руснак, I. Розвиток українського шкільництва в Канадi (кiнець XIX-ХХ столiття) / I. Руснак. – Чернігів : Рута, 2000. - 364 с. 13. Словник книгознавчих термінів / В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. I. Ковальчук, М. I. Сенченко. - К. : Аратта, 2003. - 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи