Фонд педагогічних журналів України (1947-2009): аналіз використання в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Ніна Анатоліївна Горбенко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

український педагогiчний журнал, фахова періодика, дослідження, Державна науково-педагогiчна бiблiотека України iменi В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті представлено аналіз використання української педагогічної журнальної періодики (1947-2009) в читальній залi головного приміщення Державної науково-педагогiчної бiблiотеки України iмені В. О. Сухомлинського.

Біографія автора

Ніна Анатоліївна Горбенко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Посилання

Великова, К. М. Анализ использования научных периодических изданий / Великова К. М., Драбкина М. И. // Науч. и техн. б-ки СССР. - 1985. - № 10. - С. 10-13.

Домбровська, Л. Історико-освітній аспект українського часопису «Правда» (Львiв, 1867-1898 рр.) / Лариса Домбровська // Шлях освіти. - 2010. - № 3. - С. 34-39. - Бiблiогр.: 14 назв.

Домбровська, Л. Науково-інформаційний потенціал українських журналiв педагогітчної тематики другої половини ХІХ - початку ХХ століття: з фонду Державної науково-педагогiчної бiблiотеки України iменi В. О. Сухомлинського / Лариса Домбровська // Вісн. Книжк. палати. - 2010. - № 2. - С. 37-41. - Бiблiогр.: 16 назв.

Домбровська, Л. Роль часопису «Світло» (1910-1914) у розвитку освітянських бiблiотек України / Лариса Домбровська // Рідна школа. - 2004. - № 5. - С. 77-79. - Бiблiогр.: 23 назви.

Доркену, Г. Державна політика з питань розвитку шкільних бiблiотек за «Збiрником нaкaзiв та iнструкцiй Міністерства освiти УРСР» (1947-1969) / Галина Доркену // Iсторiя освiтянськиx бiблiотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. - С. 288-299. - Бiблiогр.: 30 назв.

Доркену, Г. Державна політика з питань розвитку шкільних бiблiотек (1970-1991) за «Збiрником нaкaзiв та інструкцій Міністерства освiти УРСР» (1970-1988) / Галина Доркену // Iсторiя освiтянськиx бiблiотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. - С. 299-330. - Бiблiогр.: 27 назв.

Журнали психолого-педагогічної тематики XIX - початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бiблiотеки України iменi В. О. Сухомлинського : іст.-бібліогр. дослідж. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мaцiборa Н. Г., Іващенко В. М., Бондарчук О. Б., Домбровська Л. В., Палійчук Р. I., Гулак В. М. ; наук. ред. Рогова П. I. ; бiблiогр. ред. Наконечна З. I. ; літ. ред. Домбровська Л. В. ; наук. консультант Сніцарчук Л. В. ; рецензенти: Зайченко I. В., Добко Т. В. ; відп. за вип. Мацібора Н. Г.]. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 125 с.

Карпова, И. Л. Возможности мониторинговых исследований периодических и продолжающихся изданий в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси / Карпова И. Л. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; [междунар. редкол.: А. С. Онищенко, А. И. Алиева-Кенгерли, А. А. Аслитдинова и др.]. - К., 2007. - Вып. 5. - С. 52-57.

Лопата, О. Мониторинг використання інформаційних ресурсів зaлiв періодичних видань / Олена Лопата, Світлана Верещагіна // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, А. Г. Бровкін [та ін.]. - К., 2005. - Вип. 14. - С. 240-263. - Бiблiогр.: 5 назв.

Пeчeнeжська, О. Освітянські бiблiотеки на шпальтах часопису «Для народного вчителя» (1907-1917) - органу прогресивної педагогічної думки / О. Печенежська // Рід. школа. - 2003. - № 12. - С. 74-76. - Бiблiогр.: 19 назв.

Пeчeнeжська, О. Шкільна бiблiотекa на сторінках часопису «Радянська школа» (1951-1971) / О. Печенежська // Iсторiя освітянських бiблiотек України : зб. наук. пр. / АПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. - С. 315-326. - Бiблiогр.: 22 назви.

Рогова, П. I. Інформаційні потреби в ресурсах психолого-педагогічної тематики як об’єкт наукового дослідження / П. I. Рогова, Я. О. Чепуренко // Педагогіка i психологія. - 2009. - № 2. - С. 141-149. - Бiблiогр.: 8 назв.

Судіна, Т. Стан відображення періодичних видань України з питань педагогіки, психології та освіти в УРЖ «Джерело» (1999-2009) / Тетяна Судіна, Тамара Букшина // Bicн. Книжк. палати. - 2010. - № 4. - С. 21-25. - Бiблiогр.: 15 назв.

Харыбина, Т. Н. Комплексная методика изучения информационных потребностей пользователей / Т. Н. Харыбина, Н. А. Слащева, Ю. В. Мохначева // Науч. и техн. б-ки. - 2008. - № 4. - С. 63-71. - Библиогр.: с. 71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи