Інформaційні потреби користувaчiв як важливий чинник формувaння iнформaцiйного ресурсу Держaвної нaуково-педaгогiчної бiблiотеки Укрaїни імені В. О. Сухомлинського

Тетяна Степанівна Павленко

Анотація


У статті висвітлено підсумки аналізу результатів дослідження інформаційних потреб користувачів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та науково обгрунтовано напрями подальшого формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу бібліотеки.


Ключові слова


iнформацiйнi потреби; Державна науково-пeдагогiчна бiблiотeка України iмeнi В. О. Сухомлинського; інтегрований галузевий інформаційний ресурс; науково-інформаційне забезпечення; бiблiотeчнi послуги; анкетування

Повний текст:

PDF

Посилання


Балика, Д. А. Активізація роботи в наукових бібліотеках / Д. А. Балика // Бібліотечний збірник. - K., 1926. - Ч. 1 : Праці першої конференції наукових бібліотек УРСР. - С. 89-98.

Климчук, Л. Інформаційні потреби користувачів краєзнавчих документів Поділля / Л. Климчук // Вісн. Kнижк. палати. - 2011. - № 7. - С. 19-23.

Кононученко, Л. Становлення та розвиток теорії інформаційних потреб користувачів документно-інформаційних установ / Л. Kононученко // Вісн. Kнижк. палати. - 2007. - № 7. - С. 42-43.

Лопата, О. Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечної практики 20-х - початку 30-х років ХХ століття / О. Лопата // Вісн. Книжк. палати. - 2011. - № 7. - С. 23-28.

Нілова, I. Інформаційні потреби як метазасіб дiяльностi студентства / I. Нілова // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. - К., 2000. - Вип. 5. - С. 47-54.

Рогова, П. I. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузi України» / П. I. Рогова, I. I. Хемчян, В. П. Здановська // Педагогіка i психологія. Вісник АПН України. - 2008. - № 1. - С. 130-146.

Рогова, П. I. Інформаційні потреби в ресурсах психолого-педагогічної тематики як об’єкт наукового дослідження / П. I. Рогова, Я. О. Чепуренко // Педагогіка i психологія. Вісник АПН України. - 2009. - № 2. - С. 141-149.

Углова, О. Вивчення та аналіз інформаційних потреб педагогічних та науково-педагогічних кадрiв у контекстi дiяльностi ДНПБ України iменi В. О. Сухомлинського / О. Углова // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. - К., 2005. - Вип. 14. - С. 502-511.


Пристатейна бібліографія ГОСТ