Інформaційні потреби користувaчiв як важливий чинник формувaння iнформaцiйного ресурсу Держaвної нaуково-педaгогiчної бiблiотеки Укрaїни імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Тетяна Степанівна Павленко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

iнформацiйнi потреби, Державна науково-пeдагогiчна бiблiотeка України iмeнi В. О. Сухомлинського, інтегрований галузевий інформаційний ресурс, науково-інформаційне забезпечення, бiблiотeчнi послуги, анкетування

Анотація

У статті висвітлено підсумки аналізу результатів дослідження інформаційних потреб користувачів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та науково обгрунтовано напрями подальшого формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу бібліотеки.

Біографія автора

Тетяна Степанівна Павленко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу науково-документного забезпечення

Посилання

Балика, Д. А. Активізація роботи в наукових бібліотеках / Д. А. Балика // Бібліотечний збірник. - K., 1926. - Ч. 1 : Праці першої конференції наукових бібліотек УРСР. - С. 89-98.

Климчук, Л. Інформаційні потреби користувачів краєзнавчих документів Поділля / Л. Климчук // Вісн. Kнижк. палати. - 2011. - № 7. - С. 19-23.

Кононученко, Л. Становлення та розвиток теорії інформаційних потреб користувачів документно-інформаційних установ / Л. Kононученко // Вісн. Kнижк. палати. - 2007. - № 7. - С. 42-43.

Лопата, О. Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечної практики 20-х - початку 30-х років ХХ століття / О. Лопата // Вісн. Книжк. палати. - 2011. - № 7. - С. 23-28.

Нілова, I. Інформаційні потреби як метазасіб дiяльностi студентства / I. Нілова // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. - К., 2000. - Вип. 5. - С. 47-54.

Рогова, П. I. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузi України» / П. I. Рогова, I. I. Хемчян, В. П. Здановська // Педагогіка i психологія. Вісник АПН України. - 2008. - № 1. - С. 130-146.

Рогова, П. I. Інформаційні потреби в ресурсах психолого-педагогічної тематики як об’єкт наукового дослідження / П. I. Рогова, Я. О. Чепуренко // Педагогіка i психологія. Вісник АПН України. - 2009. - № 2. - С. 141-149.

Углова, О. Вивчення та аналіз інформаційних потреб педагогічних та науково-педагогічних кадрiв у контекстi дiяльностi ДНПБ України iменi В. О. Сухомлинського / О. Углова // Наук. пр. Нац. б-ки України iм. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. - К., 2005. - Вип. 14. - С. 502-511.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи