Навчальний курс «Інформаційна культура студента» як чинник формування освітньо-розвивального середовища наукової бібліотеки педагогічного університету

Ірина Анатоліївна Чайка

Анотація


Охарактеризовано загальнометодологiчнi й дидактичні принципи формування інформаційної культури. Уточнено зміст понять «освітньо-розвивальне середовище», «інформаційна культура». Визначено основні завдання навчального курсу «Інформаційна культура студента».


Ключові слова


освітньо-розвивальне середовище; інформаційна культура студента; принципи формування інформаційної кулътури; наукова бiблiотека Тернопільського національного педагогiчного унiверситету iменi Володимира Гнатюка

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробьев, Г. Г. Твоя информационная культура / Г. Г. Воробьев. - М. : Молодая гвардия, 1988. - 303 с.

Дворкина, М. Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность : лекции / М. Я. Дворкина. - М. : МГУКИ, 2001. - 48 с. - (Современная библиотека ; вып. 2).

Зубов, Ю. С. Информатизация и информационная культура / Ю. С. Зубов // Проблемы информационной культуры : сб. статей. - М., 1994. - С. 6-11.

Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, И. Л. Скипор, Г. А. Стародубова. - М. : Шк. б-ка, 2003. - 296 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ