Полiфункцiонaльний xapaктep моделювання бібліотечного простору ДВНЗ «Переяслaв-Хмельницький держaвний педaгогiчний університет імені Григорія Сковороди»

Ольга Іванівна Шкира

Анотація


У статті розкрито пріоритетний напрям діяльності книгозбірні ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - моделювання бібліотечного простору, здатного забезпечити інформаційні потреби учасників навчально-виховного процесу i підвищення комфортності обслуговування.


Ключові слова


Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний університет iменi Григорiя Сковороди; бiблiотечний простір; бібліотечна лабораторія; інформаційна діяльність; бiблiотека вищого навчального закладу

Повний текст:

PDF

Посилання


Амлінський, Л. Бiблiотечний комфорт: розкіш чи велiння часу / Л. Амлінський // Бiбл. вiсн. - 2010. - № 3. - С. 39-44.

Дригайло, В. Основы организации работы библиотеки вуза / В. Дригайло // Бiбл. форум України. - 2006. - № 2. - С. 29-33.

Шкира, О. Просторова модель бiблiотеки вишу / О. Шкира // Бiбл. вісн. - 2011. - № 5. - С. 43-47.

Шкира, О. Смена образовательной парадигмы: вузовская библиотека как среда формирования личности студента / О. Шкира // Библ. дело. - 2010. - № 19. - С. 33-35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ