Довідково-бібліографічне обслуговування засобами інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеці сучасного вищого навчального закладу

Юлія Вікторівна Кормилець

Анотація


У статті проаналiзовано специфіку створення власних інформаційно-бiблiографiчних ресурсів та визначено принципи вiртуального довідково-бiблiографiчного обслуговування користувачiв бiблiотеки університету засобами iнформацiйно-комунiкацiйних технологій.


Ключові слова


бiблiотека ВНЗ; iнформацiйно-комунiкацiйнi технології; вiртуальне довiдково-бiблiографiчне обслуговування; інформаційно-бiблiографiчний ресурс; бiблiотека Луганського національного університету iменi Тараса Шевченка

Повний текст:

PDF

Посилання


Алёшин, Л. И. Электронная библиотека и проблемы обеспеченности в вузе / Л. И. Алёшин // Библиография. - 2006. - № 5. - С. 6-10.

Бикова, О. В. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування (досвід бібліотеки ЛНУ імені Тараса Шевченка) / О. В. Бикова, З. Ф. Ковальова // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2011 р., м. Луганськ / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. О. Шарамет]. - Луганськ, 2011. - С. 155-163.

Колесникова, Т. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан / Тетяна Колесникова // Вісн. Книжк. палати. - 2010. - № 2. - С. 25-28.

Кремень, В. Вища освіта в соціокультурних змінах сучасності / Василь Кремень // Вища освіта України. - 2007. - № 3. - С. 9-13.

Лебедюк, О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів / Олена Лебедюк // Всн. Книжк. палати. - 2008. - № 11. - С. 15-17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ