Середовище професійного спілкування: теорія i практика

Ярослава Євгенівна Сошинська, Вікторія Євгенівна Сошинська, Оксана Євгенівна Бояринова

Анотація


У статті розглянуто формальні та неформальні канали професійної комунiкацiї в документно-інформаційній сфері. Охарактеризовано тенденцій щодо трансформації та розширення спектру засобiв фахового спілкування. На прикладi комунiкацiйної дiяльностi Української бібліотечної асоціації проаналiзовано особливості рiзних видiв професійної комунiкацiї.


Ключові слова


професійна комунікація; професійне спілкування; види комунікації; канали комунікації; засоби комунікації; документно-інформаційна сфера; Українська бiблiотечна асоціація

Повний текст:

PDF

Посилання


Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Сучасні засоби професiйних iнформацiйних комунікацій / О. В. Воскобойнiкова-Гузєва // Бiбл. вiсн. - 2004. - № 22. - С. 22-26.

Всеукраїнський день бiблiотек: новий формат : метод. рек. для регіон. від-нь i колект. членів Укр. бiбл. асоц. / Укр. бiбл. асоц. ; авт.-уклад. Попова Н. Ф. ; редкол.: Пашкова В. С., Сошинська Я. С., Шевченко I. О. ; відп. за вип. Сошинська Я. С. - К. : Самміт-Книга, 2010. - 52 с.

Загуменна, В. «Адвокасі» без перешкод / В. Загуменна // День. - 2010. - 12 серп. (№ 143). - С. 7.

Конкурси та візнаки УБА // БiблiоТека : бюл. Укр. бiбл. асоц. - 2011. - № 3. - С. 4.

Конференція УБА «Інноваційна дiяльність бібліотек», 8-10 листопада 2011 р., м. Київ [Електронний ресурс] // Українська бiблiотечна асоціація : [офіц. сайт]. - Текст. дані. - К., 2011. - Режим доступу: http://ula.org.ua/index.php?id=single&L=0&tx_ttnews[tt_news]=86&cHash=3e4f28f24566c559ad7421cb49d5c538. - Назва з екрана.

Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова ; Санкт-Петербург. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права, О-во «Знание». - СПб. : [б. и.], 2001. - 496 с.

Сошинсъка, В. С. Професійна комунікація видавцв в інтернет-середовищі / В. С. Сошинська // Документознавство. Бiблiотекознавство. Інформаційна дiяльність: проблеми науки, освіти, практики : матерiали VIII Мiжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17-19 трав. 2011 р. - К., 2011. - С. 126-128.

Сошинсъка, Я. С. Бiблiотекарi та видавці: як спільно розвивати книжкову справу в Україні? / Я. С. Сошинська // Вісн. Книжк. палати. - 2010. - № 9. - С. 44.

Сошинсъка, Я. С. II Львiвський бiблiотечний форум – налагоджуємо партнерства / Я. С. Сошинська // БiблiоТека : бюл. Укр. бiбл. асоц. - 2011. - № 3. - С. 3.

УБА реалiзує програму ЮЛА «Розбудова потужних бiблiотечних асоціацій» // БiблiоТека : бюл. Укр. бiбл. асоц. - 2011. - № 2. - С. 1-2.

Хiмiч, Я. О. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти: десять років дiяльностi / Я. О. Хiмiч // БiблiоТека : бюл. Укр. бiбл. асоц. - 2010. - № 2. - С. 3.

Шемаєва, Г. В. Система науково-галузевих комунікацій: теоретико-методологічне обгрунтування / Г. В. Шемаєва // Бiблiотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 1. - С. 72-77.

Ярошенко, Т. Бiблiотека, бiблiотекарi та користувачi бiблiотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. Ярошенко // Бiбл. планета. - 2011. - № 1. - С. 17-22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ