Середовище професійного спілкування: теорія i практика

Автор(и)

  • Ярослава Євгенівна Сошинська Національний технічний університет України "КПІ"; Українська бібліотечна асоціація, Ukraine
  • Вікторія Євгенівна Сошинська Національний технічний університет України "КПІ", Ukraine
  • Оксана Євгенівна Бояринова Українська бібліотечна асоціація, Ukraine

Ключові слова:

професійна комунікація, професійне спілкування, види комунікації, канали комунікації, засоби комунікації, документно-інформаційна сфера, Українська бiблiотечна асоціація

Анотація

У статті розглянуто формальні та неформальні канали професійної комунiкацiї в документно-інформаційній сфері. Охарактеризовано тенденцій щодо трансформації та розширення спектру засобiв фахового спілкування. На прикладi комунiкацiйної дiяльностi Української бібліотечної асоціації проаналiзовано особливості рiзних видiв професійної комунiкацiї.

Біографії авторів

Ярослава Євгенівна Сошинська, Національний технічний університет України "КПІ"; Українська бібліотечна асоціація

кандидат історичних наук, доцент; виконавчий директор

Вікторія Євгенівна Сошинська, Національний технічний університет України "КПІ"

старший викладач

Оксана Євгенівна Бояринова, Українська бібліотечна асоціація

PR-менеджер

Посилання

Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Сучасні засоби професiйних iнформацiйних комунікацій / О. В. Воскобойнiкова-Гузєва // Бiбл. вiсн. - 2004. - № 22. - С. 22-26.

Всеукраїнський день бiблiотек: новий формат : метод. рек. для регіон. від-нь i колект. членів Укр. бiбл. асоц. / Укр. бiбл. асоц. ; авт.-уклад. Попова Н. Ф. ; редкол.: Пашкова В. С., Сошинська Я. С., Шевченко I. О. ; відп. за вип. Сошинська Я. С. - К. : Самміт-Книга, 2010. - 52 с.

Загуменна, В. «Адвокасі» без перешкод / В. Загуменна // День. - 2010. - 12 серп. (№ 143). - С. 7.

Конкурси та візнаки УБА // БiблiоТека : бюл. Укр. бiбл. асоц. - 2011. - № 3. - С. 4.

Конференція УБА «Інноваційна дiяльність бібліотек», 8-10 листопада 2011 р., м. Київ [Електронний ресурс] // Українська бiблiотечна асоціація : [офіц. сайт]. - Текст. дані. - К., 2011. - Режим доступу: http://ula.org.ua/index.php?id=single&L=0&tx_ttnews[tt_news]=86&cHash=3e4f28f24566c559ad7421cb49d5c538. - Назва з екрана.

Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова ; Санкт-Петербург. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права, О-во «Знание». - СПб. : [б. и.], 2001. - 496 с.

Сошинсъка, В. С. Професійна комунікація видавцв в інтернет-середовищі / В. С. Сошинська // Документознавство. Бiблiотекознавство. Інформаційна дiяльність: проблеми науки, освіти, практики : матерiали VIII Мiжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17-19 трав. 2011 р. - К., 2011. - С. 126-128.

Сошинсъка, Я. С. Бiблiотекарi та видавці: як спільно розвивати книжкову справу в Україні? / Я. С. Сошинська // Вісн. Книжк. палати. - 2010. - № 9. - С. 44.

Сошинсъка, Я. С. II Львiвський бiблiотечний форум – налагоджуємо партнерства / Я. С. Сошинська // БiблiоТека : бюл. Укр. бiбл. асоц. - 2011. - № 3. - С. 3.

УБА реалiзує програму ЮЛА «Розбудова потужних бiблiотечних асоціацій» // БiблiоТека : бюл. Укр. бiбл. асоц. - 2011. - № 2. - С. 1-2.

Хiмiч, Я. О. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти: десять років дiяльностi / Я. О. Хiмiч // БiблiоТека : бюл. Укр. бiбл. асоц. - 2010. - № 2. - С. 3.

Шемаєва, Г. В. Система науково-галузевих комунікацій: теоретико-методологічне обгрунтування / Г. В. Шемаєва // Бiблiотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 1. - С. 72-77.

Ярошенко, Т. Бiблiотека, бiблiотекарi та користувачi бiблiотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. Ярошенко // Бiбл. планета. - 2011. - № 1. - С. 17-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи