Зберігання бібліотечного фонду: традиційні та новітні підходи

Автор(и)

  • Надія Григорівна Мацібора Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine
  • Лариса Василівна Домбровська Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна наyково-педагогiчна бібліотека України iмені В. О. Сухомлинського, зберігання, бiблiотечний фонд, програма, копіювання, мікрофільмування, оцифрування

Анотація

У статті розглянуто питання зберігання бiблiотечного фонду; проаналізовано досвід фахiвцiв-фондознавцiв. Порушено проблеми, які стоять перед фондозберігачами, та запропоновано шляхи їx вирішення. Розкрито зміст програми зi зберігання фонду, яка розроблена та затверджена в ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського.

Біографії авторів

Надія Григорівна Мацібора, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

завідувач відділу наукової організації та зберігання фондів

Лариса Василівна Домбровська, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукової організації та зберігання фондів

Посилання

Вебер, Х. Оцифровка как метод обеспечения сохраности / Х. Вебер, М. Дерр // Науч. и техн. б-ки. - 1998. - № 10. - С. 6-36.

Вергунов, В. Проблеми збереження фондiв наукових бiблiотек / Віктор Вергунов // Бiбл. вісн. - 2007. - № 1. - С. 25-31.

Кремень, В. Г. Освіта i наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалiзацiя. Результати / Василь Кремень. - К. : Грамота, 2005. - 448 с.

Miрошникова, В. Комплексна система консервації та репрографії бібліотечних фондів в Україні: принципи організації / В. Мірошникова // Бібл. планета. - 2006. - № 4. - С. 15.

Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347 // Освіта. - 2002. - 24 квіт. - 1 трав. (№ 26). - С. 1.

Основные правила хранения и использования библиотечных фондов, разработанные ИФЛA / сост. Эдвард П. Эдкок. - М., 2000. - С. 22-36.

Правила користування фондом Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. - К. : [б. в.], 2010. - 11 с.

Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки // Бібл. планета. - 1999. - № 4. - С. 4.

Програма зберігання бібліотечного фонду в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського на 2008-2015 рр. - К. : [б. в.], 2009. - 27 с.

Репрографія. Мікрографія. Документи для мікрофільмування. Загальні вимоги та норми [Електронний ресурс] : ДСТУ ГОСТ 13.1.002 : 2007 (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT). - Чинний з 01-10-07 згідно наказу № 75 від 04-04-07. - Текст. дан. - К., 2007. - Режим доступу: http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=1&l=300. - Назва з екрана.

Рогова, П. I. Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору держави / П. I. Рогова // Пед. вісник. - Черкаси, 2009. - № 1. - С. 13-16.

Рогова, П. I. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан i шляхи розвитку / П. I. Рогова // Наук. праці Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / HAПH України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2010. - Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки: сучасний стан та шляхи розвитку. - С. 10-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи