Захист інформації в сучасних бібліотеках

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Шарамет наукова бібліотека Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

бiблiотека, захист інформації, електронний ресурс, інформаційна безпека

Анотація

У статті розглянуто передовi погляди вчених на захист інформації в бiблiотеках. Висвітлено мету захисту інформації в бiблiотеках, охарактеризовано труднощі, які виникають при захисті інформації та проаналiзовано законодавчу базу цього питання.

 

Біографія автора

Катерина Олександрівна Шарамет, наукова бібліотека Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

завідувач сектору обліку та реєстрації користувачів

Посилання

Авторское право, библиотеки и издательства в век электронных коммуникаций : материалы междунар. семинара (25-26 мая 1998 г.) / сост.А. А. Викулин ; Рос. библ. ассоц., Амер. центр, Нем. культур. центр им. Гете. - СПб. : Изд-во Рос. нац. б-ки, 1998. - 135 с.

Авторський договiр [Електронний ресурс] // Вiкiпедiя : вільна енцикл. - Текст. дані. - К., 2011. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Авторський_договiр. - Назва з екрана.

Бойкова, О. Ф. Электронные документы в библиотеках: проблемы авторского права / О. Ф. Бойкова // Библиотековедение. - 2000. - № 6. - С. 32-38.

Викулин, А. А. Библиотека и авторское право в условиях информатизации обшества / А. А. Викулин // Библиотечное дело и проблемы информационного общества : тез. докл. Междунар. конф. (Москва, 27-28 апр. 1999 г.). - М., 1999. - Ч. 2. - С. 15-16.

Карпова, Т. С. База данных: модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Глава 13. Защита информации в базах данных / Т. С. Карпова. - Текст. дан. - СПб, 2001. - Режим доступа: www.csu.ac.ru/~iren/courses/book/KarpovaT/p13.pdf. - Загл. с экрана.

Клюев, В. К. Правовая основа деятельности библиотеки : учеб.-практ. пособие / В. К. Клюев ; М-во культуры РФ, Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Междунар. акад. информатизации, Отд-ние библиотековедения. - М. : Профиздат : Изд-во МГУК, 2002. - 96 с.

Про авторське право i сумiжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792 // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13. - Ст. 64. [Зміни i доповнення внесено згідно iз Законами України: № 75/95-ВР від 28.02.95; № 998-XIV від 16.07.99; № 2627-III від 11.07.2001; № 850-IV від 22.05.2003; № 1294-IV від 20.11.2003; № 2939-VI від 13.01.2011].

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України вщ 5 липня 1994 року № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 31. - Ст. 286. [Зміни i доповнення внесено згідно iз Законами України № 1703-IV від 11.05.2004; № 879-VI від 15.01.2009; № 1180-VI від 19.03.2009; редакційні зміни внесено згідно iз Законом України № 2594-IV від 31.05.2005].

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи