Традиції європейського середньовічного досвіду бібліотечної справи в сучасній системі забезпечення освіти

Віталій Григорович Мірошниченко

Анотація


У статті проаналізовано витоки сучасної бiбліотечної справи, розкрито основні аспекти організації та дiяльностi бiблiотеки Вiварiя Флавiя Кассюдора, висвітлено її досвід роботи, який може бути корисним для сучасних бiблiотек.


Ключові слова


бiблiотечна справа; Кассюдор; монастирська бiблiотека; бiблiотечний каталог; скриптор; лібрацій; антикварій

Повний текст:

PDF

Посилання


Глухов, А. Г. Судьбы древних библиотек : науч.-худож. очерки / Алексей Геннадиевич Глухов. - М. : Либерия, 1992. - 160 с.

Григорьева, И. Л. Интеллектуальные традиции европейской культуры (очерки истории образования). Ч. 1. Античность и раннее Средневековье : учеб. пособие / И. Л. Григорьева, Н. В. Салоников. - Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2008. - 70 с.

Кассиодор, М. А. Сенатор. Наставления в науках божественных и мирских. Варии / М. А. Кассиодор // Знаменитые философы раннего и классического Средневековья / ред. Г. С. Александренков. - М. : ОЛМА ПРЕСС, 2003. - С. 98-196.

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98 // Відом. Верх. Ради України. - 1998. - № 27/28. - Ст. 181.

Уколова, В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V - начало VI века) / Виктория Ивановна Уколова. - М. : Наука, 1989. - 381 с.

Шкаренков, П. П. Translatio imperii: Флавий Кассиодор и римская традиция в Остготской Италии / Павел Петрович Шкаренков // Новый ист. вестн. - 2005. - № 2 (13). - С. 4-20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ