Аналітичне опрацювання статей із наукових збірників i організація електронного каталогу на засадах кооперування діяльності

Автор(и)

  • Наталія Євгенівна Зоріна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

Державна науково-педагогiчна бiблiотека України імені В. О. Сухомлинського, кооперування, бiблiографiчний запис, аналітико-синтетичне опрацювання документiв, інтегрований галузевий інформаційний ресурс

Анотація

У статті вивчено можливість кооперативної взаємодії Держaвної науково-педaгогiчної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з книгозбірнями мережі освітянських бібліотек у напрямі обміну або запозичення аналітичних бібліографічних записів статей зі збірників наукових праць. Розглянуто значення такої співпраці для формування високоякісного інформаційного ресурсу сучасної наукової бібліотеки. Висвітлено основні проблеми й особливості організації процесу обміну (запозичення) аналітичних бібліографічних записів статей із наукових збірників.

Біографія автора

Наталія Євгенівна Зоріна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів

Посилання

Дзюба, Н. И. Корпоративные проекты библиотек Украины для детей [Электронный ресурс] / Н. И. Дзюба, А. С. Кобзаренко // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2010. - 1 электрон. опт. диск (СD-RОМ). - Систем. требования: ІВМ РС, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-85638-139-8. - № гос. регистрации 0321000673.

Костюкевич, Ю. В. Проект создания Корпоративной сети публичных городских библиотек г. Минска [Электронный ресурс] / Ю. В. Костюкевич // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2010. - 1 электрон. опт. диск (СD-RОМ). - Систем. требования: ІВМ РС, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-85638139-8. - № гос. регистрации 0321000673.

Мар’їна, О. Розвиток корпоративних бiблiотечних проектів в Українi / О. Мар’їна // Вiсн. Книжк. палати. - 2010. - № 1. - С. 22-25.

Рогова, П. I. Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базi Державної науково-педагогічної бiблiотеки України iменi В. О. Сухомлинського: стан i шляхи розвитку / П. I. Рогова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України iм. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського - К., 2010. - Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки i освiти: сучасний стан та шляхи розвитку. - С. 10-27.

Самчук, Л. I. Кооперативна дiяльність освітянських бiблiотек України з формування електронних каталогiв / Л. I. Самчук // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України iм. В. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського. - К., 2010. - Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки i освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. - С. 139-144.

Соколинский, К. Е. Новые подходы к каталогизации заимствованием в ИРБИС-корпорации [Электронный ресурс] / К. Е. Соколинский // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2010. - 1 электрон. опт. диск (СD-RОМ). - Систем. требования: ІВМ РС, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-85638-139-8. - № гос. регистрации 0321000673.

Титова, Н. Н. Роль и место библиотек в построении информационного общества: отдельные аспекты, опыт и первоочередные задачи [Электронный ресурс] / Н. Н. Титова // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2010. - 1 электрон. опт. диск (СD-RОМ). - Систем. требования: ІВМ РС, Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-85638-139-8. - № гос. регистрации 0321000673.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи