Гармонізація традиційних та новітніх інформаційних ресурсів - перспектива розвитку бібліотеки вищого навчального закладу

Автор(и)

  • Валентина Степанівна Білоус бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, Ukraine

Ключові слова:

Вінницький державний педагогiчний унiверситет iменi Михайла Коцюбинського, бібліотека, інформаційний ресурс, електронний ресурс, електронний каталог, база даних, традицiйнi ресурси

Анотація

У статті розглянуто дискусійне питання щодо ролi традиційної книги та електронних ресурсів в епоху інформатизації; розкрито окремi аспекти формування та використання у вищому навчальному закладi інформаційних ресурсів на традиційних та електронних носіях; представлено окремi форми та методи використання традиційних й електронних носіїв у бiблiотецi Віннницького державного педагогічного університету iмені Михайла Коцюбинського.

Біографія автора

Валентина Степанівна Білоус, бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського

директор

Посилання

Марченко, Т. М. Мiркувaння до проблеми «Бібліотека i освіта» / Тетяна Марченко // Бiблiотекa на рубежi ХХІ столiття : мaтерiaли облас. наук.-практ. конф. / Biнниц. облас. унів. б-ка iм. K. А. Тiмiрязeвa. - Biнниця, 1999. - С. 61-62.

Hовiтнi iнформaцiйнi технології в унiверситетськiй бiблiотецi / Лариса Габова, Світлана Гришко, Людмила Дмитренко, Андрій Артеменко // Бiбл. форум України. - 2008. - № 4. - С. 17-18.

Сошинська, Я. С. Друковані та електронні ресурси: ступінь приxильностi користувaчiв / Я. С. Сошинська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України iм. B. О. Сухомлинського / НАПН України, ДНПБ України iм. B. О. Сухомлинського. - K., 2010. - Bип. 2 : Bсеукрaїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки i освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. - С. 118-121.

Шрайберг, Я. Бiблiотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесiв суспільного розвитку / Якiв Шрайберг // Bищa школа. - 2008. - № 10. - С. ЗЗ-47.

Ярошенко, Т. О. Бiблiотекa, бiблiотекaрi та користувaчi бiблiотек в епоху Bеб. 2: виклики часу / Тетяна Ярошенко // Бiбл. планета. - 2011. - № 1. - С. 17-21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ ІІ. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек на сучасному етапі: стан та перспективи