Періодичні та продовжувані видання Інститутів пiслядипломної педагогiчної освіти України: стан реферування (2008-2011 рр.)

Автор(и)

  • Тамара Федотівна Букшина Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

періодичне видання, продовжуване видання, Інститут післядипломної педагогiчної освіти України, реферування, кооперація, ДНПБ України iм. В. О. Сухомлинського

Анотація

Висвітлено результати дослідження Державної науково-педагогічної бiблiотеки України імені В. О. Сухомлинського з удосконалення переліку видань з питань педагогіки, психології i освіти для їx максимального реферативного відображення в БД «Україніка наукова», УРЖ «Джерело» та галузевій реферативній БД на веб-порталі бібліотеки. З метою розширення кооперативних зв’язків Державної науково-педагогiчної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з освітянськими книгозбірнями зосереджено увагу на стані реферативного опрацювання періодичних i продовжуваних видань Інститутів пiслядипломної педагогічної освіти України за 2008-2011 рр.

Біографія автора

Тамара Федотівна Букшина, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукової рефераттивної інформації

Посилання

Мініна, Н. М. Система формування реферативної бази даних наукових публікацій України - 10-рiчний досвiд / Н. М. Мініна // Реєстрацiя, зберігання i обробка даних. - 2007. - Т. 9. - № 3. - С. 140-144.

Наукова періодика України [Електронний ресурс] : [журнали та збiрники наукових праць] / Національна бiблiотека України iменi В. I. Вернадського. - Текст. дан. - К., 2006. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/. - Назва з екрана.

Перелік друкованих фахових видань (чинний до 01.08.2010) [Електронний ресурс] // Вища атестаційна комiсiя України. - Текст. дан. - К., 2010. - Режим доступу: http://www.vak.org.ua/profjournals5.php. - Назва з екрана.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенiв доктора i кандидата наук [Електронний ресурс] : затв. постановами президії ВАК України : [станом на 06.10.2010 р.] // Вища атестаційна комiсiя України. - Текст. данi. - К., 2010. - Режим доступу: http://vak.org.ua/docs//prof_joumals/joumal_list/whole.doc. - Назва з екрана.

Положення про мережу освітянських бiблiотек Міністерства освiти i науки України та Академiї педагогiчних наук України : затв. наказом М-ва освіти i науки України та Акад. пед. наук України від 30.05.2003 р. № 334/31 // Інформ. зб. М-ва освiти i науки України. - 2003. - № 21. - С. 27-32.

Рогова, П. I. Педагогічні бiблiотеки Укрї!ни (II пол. XIX-20-тi рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.08 «Книгознавство, бiблiотекознавство, бiблiографознавство» / Рогова Павла Іванівна ; НАН України, НБУВ. - К. : [б. в.], 2004. - 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, науково-методичні та організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення