Реферативна інформація з питань педагогіки i психології у задоволенні інформаційних потреб освітян

Інга Йосипівна Коваленко

Анотація


Розглянуто значення галузевої реферативної бази даних iз проблем педагогіки, психології та освіти, створеної кооперативними зусиллями освітянських бiблiотек мережi Міністерства освіти i науки, молодi та спорту України та Національної академії педагогічних наук України.


Ключові слова


iнформацiйнi технології; реферативна інформація; iнформацiйнi ресурси; галузева реферативна база даних; освітянські бiблiотеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильченко, Н. Координация как этап взаимодействия библиотек / Н. Васильченко // Бiбл. форум України. - 2010. - № 3. - С. 15-16.

3aгірняк, М. Запровадження національного індексу цитування як важливий елемент ранжування вищих навчальних закладiв на шляху до якості та їx визнання у свiтi / М. Загірняк, С. Сергiєчко // Педагогіка i психологiя. - 2010. - № 2. - С. 120-129.

Ільганаєва, В. О. Корпоративний рух в Україні: стан та перспективи розвитку / В. О. Ільганаєва // Бiбл. форум України. - 2006. - № 2. - С. 13-15.

Лутовинова, В. I. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації : практ. посіб. / В. I. Лутовинова. - К. : Четверта хвиля, 2007. - 72 с. - (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).

Мар’їна, О. Сучасні форми iнформацiйно-комунiкацiйної взаємодії в регіональних бібліотечних системах / О. Мар’їна // Вісн. Книжк. палати. - 2009. - № 2. - С. 20-23.

Сорока, М. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільного використання / М. Сорока // Бібл. вісн. - 2002. - № 1. - С. 27-30.

Сорока, М. Б. Національна система реферування української наукової літератури : монографія / М. Б. Сорока ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. I. Вернадського. - К., НБУВ, 2002. - 209 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ