Напрями використання інтегрованої реферативної бази даних «Україніка наукова»

Світлана Валентинівна Добровська

Анотація


Висвітлено принципи та динаміку наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова», напрями її використання. Наведено дані з випуску тематичних серій УРЖ «Джерело».


Ключові слова


реферативна база даних «Україніка наукова»; пошук інформації; наукометричне дослiдження; УРЖ «Джерело»

Повний текст:

PDF

Посилання


Добровська, С. В. Концeптуaльнi засади оргaнiзaцiї та формування загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» / С. В. Добровська, С. Е. Кириленко // Материалы VIII Международной научно-технической конференции «Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования обработки, распространения, защиты и использования» (Київ, УкрІНТЕІ, 9-10 жовтня 2008 р.). - К., 2008. - С. 130.

Зайченко, Н. Я. Загальнодержавна реферативна БД «Україніка наукова» як інформаційна складова порталу «Наукова періодика України» / Зайченко Н. Я. // Мaтeрiaли міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспiльствa» (Львів, 7-9 жовтня 2009 р.). - Л., 2009. - С. 50-55.

Кириленко, С. Е. Розвиток технології представлення інформації в реферативній бaзi даних «Україніка наукова» / С. Е. Кириленко, С. В. Добровська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського / НАН України, НБУВ, Асоц. б-к України. - К., 2011. - Вип. 31. - С. 137-145.

Рибачук, В. П. Бібліометричний профіль досліджень України в Антарктиці: публікації 1997-2007 років / В. П. Рибачук, Н. Г. Віденіна // Укр. антаркт. журн. - 2007/2008. - № 6/7. - С. 242-255.


Пристатейна бібліографія ГОСТ