Аналітичне мислення бібліотечного фахівця у процесі формування вторинної інформації

Автор(и)

  • Олександр Валентинович Карпенко Національна академія державного управління при Президентові України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

аналітичне мислення, інформаційно-аналітичне забезпечення, формування аналітичного мислення

Анотація

Проаналізовано актуальну проблему формування аналітичного мислення бiблiотечного фахiвця у процесі підготовки вторинної інформації. Запропоновано рекомендації щодо покращення якості, мобільності та ефективності надання інформаційних послуг шляхом активiзацiї виконавцями аналітичного мислення.

Біографія автора

Олександр Валентинович Карпенко, Національна академія державного управління при Президентові України; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

кандидат наук із державного управління, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами; старший науковий співробітник відділу науково-аналітичної обробки та поширення інформації у сфері освіти

Посилання

Адлер, А. Понять природу человека / Альфред Адлер ; пер. Е. А. Цыпин ; Гуманитар. агентство «Академический проект». - СПб. : [б. и.], 1997. - 256 с.

Боно, Э. де. Рождение новой идеи: о нешаблонном мышлении : пер. с англ. / Эдвард де Боно ; под общ. ред. и с послесл. О. К. Тихомирова. - М. : Прогресс, 1976. - 142 с.

Карпенко, О. В. Аналітичне мислення державних службовців у процесі надання управлінських послуг / О. В. Карпенко // Наук. пр. Сер. «Держ. Управління» : наук.-метод. журн. / Чорном. держ. ун-т iм. Петра Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». - Миколаїв, 2011. - Вип. 160, т. 172. - С. 93-96.

Карпенко, О. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної молодiжної політики Російської Федерації / О. Карпенко, Ю. Молоканов // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентовi України. - 2008. - № 1. - С. 105-114.

Карпенко, О. В. Функцiонально-технологiчнi механізми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Карпенко Олександр Валентинович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентовi України. - К., 2010. - 256 арк.

Кон, И. С. Дружба: этико-психологический очерк / И. С. Кон. - М. : Политиздат, 1980. - 255 с. - (Личность, мораль, воспитание).

Лук, А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук ; АН СССР. - М. : Наука, 1978. - 127 с. - (Серия «Наука и технический прогресс»).

Маркелов, К. В. Аналитическое мышление специалиста по работе с информацией : лекция / К. В. Маркелов. - М. : Изд-во РАГС, 2007. - 18 с.

Селье, Г. От мечты к открытию: как стать ученым / Ганс Селье ; пер. с англ. Н. И. Войскунской ; общ. ред. М. Н. Кондрашовой, И. С. Хорола ; послесл. М. Г. Ярошевского, И. С. Хорола. - М. : Прогресс, 1987. - 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-22

Номер

Розділ

Розділ І. Теоретичні, науково-методичні та організаційні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення