Посібники наукової бібліографії як складова бiблiогpафiчних pесуpсiв Укpаїни

Автор(и)

  • Тетяна Михайлівна Заморіна ДЗ "Національна парламентська бібліотека України", Ukraine

Ключові слова:

бiблiогpафiчна дiяльнicть, бiблiогpафiчнi ресурси, покажчики бiблiогpафiчних посібників, Національна парламентська бiблiотeка України, Дepжавна науково-пeдогогiчна бiблiотeка України iмeнi В. О. Сухомлинського

Анотація

У статті обґрунтовано потребу у створенні покажчиків бібліографічних посібників; стисло подано огляд історії бібліографії бібліографічних видань; окреслено особливості створення Національною парламентською бібліотекою України ретроспективних покажчиків бібліографічних посібників; представлено біобібліографічну продукцію Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені B. О. Сухомлинського.

Біографія автора

Тетяна Михайлівна Заморіна, ДЗ "Національна парламентська бібліотека України"

головний бібліограф науково-бібліографічного відділу

Посилання

Жданова, Р. Бібліографічні посібники - одне із джерел інформації про українську книжку / Р. Жданова // Вісн. Кн. палати. - 1997. - № 7. - С. 5-7.

Колосова, Н. Ф. Бібліографування бібліографічної! продукції Української РСР / Н. Ф. Колосова, Ю. Б. Медведєв, I. П. Шевцова // Бібліотекознавство і бібліографія : респ. міжвід. наук.-метод. зб. - Х., 1987. - Вип. 27. - С. 34-38.

Королевич, Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Королевич ; за ред.: В. Г. Волох, В. В. Патоки. - К., 1998. - С. 55-60.

Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. Г. М. Швецова-Водка (керівник), Г. В. Сілкова, Я. О. Черепуха та ін.; наук. ред. і авт. вступ. ст. Г. М. Швецова-Водка. - К. : Кн. палата України, 1999. - С. 33.

Леликова, Н. Национальный репертуар библиографических пособий: опыт, проблемы, надежды / Н. Леликова // Библиотековедение. - 1999. - № 1. - С. 70-75.

Лиханова, I. Національна бібліографія на сучасному етапі / I. Лиханова // Київ. старовина. - 2003. - № 3. - С. 84-99.

Лиханова, I. Становлення національної бібліографії України / I. Лиханова // Київ. старовина. - 2002. - № 6. - С. 80-92.

Лиханова, I. Створення українського бібліографічного репертуару / I. Лиханова // Київ. старовина. - 2005. - № 1. - С. 128-146.

Пономаренко, Л. О. Теоретичні та практичні засади створення науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського / Л. О. Пономаренко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2008. - Вип. 1. : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 160-172.

Рогова, П. I. ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку інформаційних ресурсів для забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики / П. I. Рогова, В. I. Лутовинова, Т. В. Добко // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2008. - Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 13-30.

Рогова, П . I. Інформаційна діяльність бібліотек України - важливий напрям у розвитку суспільства знань [на прикладі ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського] / П. I. Рогова // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2008. - Вип. 1. : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. - С. 9-13.

Швецова-Водка, Г. Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку / Г. Швецова-Водка // Бібл. вісн. - 2000. - № 4. - С. 2-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек