Віртуальна бібліографічна довідка - інноваційний напрям інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Олексій Валентинович Довгань Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

«Bipтyaльнa бiблiогpaфiчнa довідка», iнфоpмaцiя, iнфоpмaцiйнe cycпiльcтво, iнфоpмaтизaцiя бібліотек, інноваційні форми роботи, ДНПБ України ім. В. О. Cyхомлинcького

Анотація

У статті проаналiзовано архів виконаних запитiв «Віртуальної бібліографічної довідки» у контексті інформаційного дискурсу України, виявлено категоріальну, тематичну i топографічну диференціацію запитів, окреслено перспективи подальшої роботи.

Біографія автора

Олексій Валентинович Довгань, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Посилання

Багрова, И. Ю. Виртуальное справочно-информационное обслуживание : (по материалам англояз. печати 2000-2004 гг.) / И. Ю. Багрова // Библиотековедение. - 2005. - № 6. - С. 42-49.

Жабко, Е. Д. Онлайновое СБО: особенности развития / Е. Д. Жабко // Библиография. - 2005. - № 3. - С. 3-11.

Інформаційний простір України : слов.-довід. законодав. термінів i понять : довідк.-навч. вид. / авт.-уклад. Я. О. Чепуренко ; Нац. пед. ун-т iм. М. П. Драгоманова. - К. : Освіта України, 2008. - 544 с.

Колупаєва, О. В. Бiблiографiчне обслуговування в електронному середовищi / О. В. Колупаєва // Документознавство. Бiблiотекознавство. Інформаційна дiяльнiсть : пробл. науки, освіти, практики : зб. матерiалiв III Мiжнар. наук.-практ. конф., 16-18 трав. 2006 р., Київ. - К., 2006. - С. 115-116.

Разумова, Э. Г. Технологические аспекты реализации онлайнового справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей : (на примере Виртуал. справ. службы РНБ «Спроси библиографа») [Электронный ресурс] / Э. Г. Разумова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.vss.nlr.ru. - Загл. с экрана.

Самохина, М. М . Интернет и новая аудитория современной библиотеки : итоги исслед. «Виртуальная справка» / М. М. Самохина // Вестн. Библ. Ассамблеи Евразии. - 2008. - № 4. - С. 56-58.

Солонська, Н. Бiблiотеки та інформаційні центри в системi наукового супроводу суспільних реформ / Н. Солонська // Бiбл. вісн. - 2004. - № 6. - С. 6-7.

Тараненко, Л. Г. Эволюция методики библиографического поиска / Л. Г. Тараненко // Документознавство. Бiблiотекознавство. Інформаційна дiяльнiсть : пробл. науки, освіти, практики : зб. матерiалiв III Мiжнар. наук.-практ. конф, 16-18 трав. 2006 р., Київ. - К., 2006. - С. 109-111.

Трачук, Л. Вiртуальне довiдково-бiблiографiчне обслуговування в українських бiблiотеках / Л. Трачук // Вісн. Кн. палати. - 2006. - № 8. - С. 16-18.

Швецова-Водка, Г. Н. Технология виртуального справочно-библиографического обслуживания [Электронный ресурс] / Г. Н. Швецова-Водка. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/knp100/pdf/100t2/knp100t2_27-36.pdf. - Загл. с экрана.

Юрик, И. В. Развитие Интернет-сервиса в Президентской библиотеке Республики Беларусь [Электронный ресурс] / И. В. Юрик. - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2006/041.pdf. - Загл. с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек