Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державнoї науковo-педагoгічнoї бiблioтеки України імені В. О. Суxoмлинськoгo через аналітико-синтетичне опрацювання науковиx збiрників

Автор(и)

  • Наталія Євгенівна Зоріна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

наукові бібліотеки, eлeктронний кaтaлог, ЕК, iнформаційний pecypc, aнaлiтико-синтетичнe опpaцювaння документів, АСОД, збipники наукових праць, нayковi cтаттi, автоматизовані бібліотечно-iнфоpмaцiйнi системи, AБIC, «IРБIC64»

Анотація

Статтю присвячено питанню задоволення iнформацiйних потреб користувачів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського через розкриття змісту наукових збірників. Висвітлено сутність змістового опрацювання збірників i його значення для формування високоякісного інформаційного ресурсу сучасної наукової бібліотеки. Розглянуто особливості процессу аналітико-синтетичного опрацювання збірників наукових праць у процесі формування електронного каталогу на базі автоматизованої біблiотечно-iнформацiйної системи «IPБIС64».

Біографія автора

Наталія Євгенівна Зоріна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник відділу наукового опрацювання й каталогізації документів

Посилання

Aлeшин, Л. И. Поиск документов: анализ и новые возможности [Электронный ресурс] / Л. И. Алешин. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://laleshin.narod.ruIpd-a-nv.htm. - Загл. с экрана.

Aнциперович, A. A. Особенности аналитической росписи в Научно-педагогической библиотеке [Электронный ресурс] / А. А. Анциперович. - Электрон. дан. - Режим доступа: www.bla.by. - Загл. с экрана.

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Tермiни та визначення. – Чинний від 1996-01-01. - K. : Держстандарт України, 1995. - 47 с.

Зyпapовa, Л. Б. Проблемы подготовки специалиста-универсала [Электронный ресурс] / Л. Б. Зупарова. - Электрон. дан. - Режим доступа: www.libconfs.narod.ru. - Загл. с экрана.

Карауш, А. С. Развитие информационных технологий в библиотеках: взгляд в будущее [Электронный ресурс] / А. С. Карауш, А. С. Макарович // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: ІВМ РС ; Windows 2000 или выше. - Загл. с этикетки диска.

Скоробогатов, В. М . Каталоги карточный и электронный: общее и особенное: диалог профессионалов / В. М. Скоробогатов, Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. - 2005. - № 12. - С. 15-24.

Костенко, Л. И. Функции и статус библиотеки информационного общества [Электронный ресурс] / Л. И. Костенко, М. Б. Сорока. - Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/02ksbio.htm. - Загл. с экрана.

Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналiзу i синтезу / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова // Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - 4-е вид., перероб i допов. - К., 2006. - С. 19-25.

Мешечак, Н. А. Опыт распределенной многоуровневой каталогизации периодических изданий в системе ИРБИС [Электронный ресурс] / Мешечак Н. А., Карауш А. С. - Электрон. дан. - Режим доступа: www.opyt-medlib-libcom03. - Загл. с экрана.

Оністрат, Н. Електронні та картковi iнформацiйно-пошуковi системи бiблiотеки: питання взаємодії / Н. Отстрат // Бiбл. форум України. - 2007. - № 2 (16). - С. 14-16.

Подковырина, Е. Электронный каталог библиотеки как элемент качественного обеспечения информационных потребностей пользователей / Е. Подковырина // Бiбл. форум України. - 2008. - № 4 (22). - С. 9-11.

Рогова, П. І. Роль освітянських бiблiотек у формуванні інформаційного простору держави / П. I. Рогова // Пед. вісн. - 2009. - № 1. - С. 13-16.

Семенова, О. Ф. Опыт создания аналитического библиографического описания в ЦНСХБ [Электронный ресурс] / О. Ф. Семенова. - Электрон. дан. – Режим доступа: http://libconfs.narod.ru/2001/5s/s5_p23.html. - Загл. с экрана.

Шемаєва, Г. Електронні ресурси бiблiотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Бiбл. планета. - 2006. - № 4 (34). - С. 21-25.

Шутько, Е. В. Аналитическая обработка текстовой информации и смысловой поиск в электронных базах данных: проблемы противоречий [Электронный ресурс] / Е. В. Шутько. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://elar.usu.ru/html/1234.56789/325/2002_16.HTML. - Загл. с экрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек