Відображення стану інформаційного ресурсу Державної науковo-педагoгічнoї бiблioтеки України імені В. О. Суxoмлинськoгo через паспортизацію електрoннoгo каталoгу

Автор(и)

  • Світлана Георгіївна Коваленко Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

eлeктpонний каталог, бази даних, паспортизація, паспорт каталогy, iнфоpмaцiйний pecypc, ДНПБ України ім. В. О. Cyхомлинського, iнфоpмaцiйно-пошyковa мова, ІПМ

Анотація

У статті висвiтлено технологію створення паспорта електронного каталогу в цілому та баз даних, з яких він складається, для відображення стану інформаційного ресурсу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Біографія автора

Світлана Георгіївна Коваленко, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

науковий співробітник

Посилання

ГОСТ 7.70-96. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. - Введ. 1997-07-01. - М. : [б. и.], 1997. - 50 с.

Иванова, И. В. Паспортизация каталогов и баз данных [Электронный ресурс] / И. В. Иванова. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.rlst.org.by/bulletin/bulletin104_17.htm. - Загл. с экрана.

Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського : пам’ятка користувача / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Р. П. Гаврилюк, Ю. Ю. Мішина]. - K., 2004. - 32 с.

Паспорт електронного каталогу Наукової бібліотеки Національного університету «Kиєво-Mогилянська академія» [Електронний ресурс]. - Електрон. дані - Режим доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua/F/F96P57NADRJHXSRB4K7TUNME895EX8. - Назва з екрана.

Паспорт электронного каталога [Электронный ресурс] / Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://catalog1.vgasu.vrn.ru/MarcWeb. - Загл. с экрана.

Паспорт электронного каталога ГУ «ЦБС г. Усть-Kаменогорска» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.kitaphana.kz/ru/uslugi/115-irbis/1159-parport-catalog.html. - Загл. с экрана.

Положення про систему каталогів i картотек Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / [уклад. I. Г. Лобановська]. - K. : [б. в.], 2004. - 13 с.

Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання i застосування // Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи : темат. добірка у 2 ч. / Kн. палата України ; [уклад. Т. Ю. Жигун]. - 3-те вид., допов. - K., 2007. - Ч. 1 : Правове регулювання у сфері інформації. - С. 82-86.

Сукиасян, Э. Р. Паспортизация каталогов и картотек / Э. Сукиасян // Библиотека. - 2001. - № 8 . - С. 51-54.

Сукиасян, Э.Р. Каталоги получили паспорта: что дальше? / Э. Сукиасян // Библиотека. - 2003. - № 7 . - С. 10-12.

Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: організація, ведення й редагування : метод. рек. / [уклад.: I. Г. Лобановська, Р. П. Гаврилюк, О. Г. Помчалова ; за заг. ред. I. Г. Лобановської] ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - K. : [б. в.], 2006. - 166 с.

Паспорт-характеристика електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського // Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні i методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти i науки України та Національної академії педагогічних наук України (2006-2010 рр.) / [уклад. I. I. Хемчян ; наук. ред. П. I. Рогова, I. Г. Лобановська ; літ. ред. I. П. Білоцерківець]. - K., 2010. - ... с. - Рукопис.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек