Традиційні та електронні засоби розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науковo-педагогічнoї бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Автор(и)

  • Наталія Дмитрівна Грудініна Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Ukraine

Ключові слова:

довiдково-пошyковий апарат, ДПА, cиcтeмa кaтaлогiв i кapтотeк, каталогізація, наукове опpaцювaння документів, iнфоpмaцiйно-комyнiкaцiйнi технології, ІКТ, eлeктpонний каталог, ЕК, ДНПБ України ім. В. О. Cyхомлинcького

Анотація

У статті висвiтлено досвід створення довідково-пошукового апарату в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, етапи упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процесі каталогізації, зокрема створення електронного каталогу.

Біографія автора

Наталія Дмитрівна Грудініна, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

в. о. завідувача відділу наукового опрацювання і каталогізації документів

Посилання

Бруй, О. Каталогізація електронних ресурсів : досвід Наук. б-ки Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» / Оксана Бруй // Бібл. форум України. - 2005. - № 3. - С. 24-28.

Васильєв, О. Системи пошуку наукової інформації / О. Васильєв, В. Чьочь // Бібл. планета. - 2009. - № 2. - С. 11-16.

Головацька, I. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи (на прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського університету імені B. Стефаника) / Ірина Головацька // Вісн. Кн. палати. - 2009. - № 8. - C. 31-32.

Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського : пам’ятка користувача / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Р. П. Гаврилюк, Ю. Ю. Мішина]. - К., 2004. - 32 с.

Корнілова, Є. Корпоративні технології у наукових бібліотеках / Євгенія Корнілова // Бібл. вісн. - 2007. - № 4. - С. 7-12.

Костылева, Я. А. Система автоматизации библиотек ИРБИС - опыт корпоративной работы библиотек Мариуполя / Я. А. Костылева // Науч. и техн. б-ки. - 2008. - № 11. - С. 72-75.

Лобановська, I. Г. Науково-методичне забезпечення процесів каталогізації в бібліотеках освітянської галузі України / I. Г. Лобановська // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К., 2006. - С. 114-124.

Лобaновcькa, I. Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів / Інна Лобановська, Наталія Грудініна // Бібл. вісн. - 2009. - № 4. - С. 16-20.

Моcкaлeнко, О. Розвиток нових технологій у Державнійй науково-технічній бібліотеці України / О. Москаленко // Бібл. планета. - 2009. - № 2. - С. 16-18.

Мошковcкaя, Т. В. Электронный каталог в библиотеке нового поколения: основные технологические приемы построения и работы в условиях замкнутого автоматизированного цикла / T. В. Мошковская // Науч. и техн. б-ки. - 2008. – № 11. - С. 78-79.

Поліщук, О. Редагування електронних каталогів - новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек / Оксана Поліщук // Бібл. форум України. - 2006. - № 4 . - С. 27-30.

Рогова, П .I . Роль освітянських бібліотек у формуванні інформаційного простору держави / П. I. Рогова // Пед. вісн. - Черкаси, 2009. - № 1. - С. 13-16.

Рубан, A .I . Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань галузевого біотекознавства / А. I. Рубан // Вісн. Kн. палати. - 2008. – № 11. - С. 10-15.

Tрадиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі: організація, ведення й редагування : метод. рек. / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: I. Г. Лобановська, Р. П. Гаврилюк, О. Г. Помчалова та ін. ; за заг. ред. I. Г. Лобановської ; наук. ред.: П. I. Рогова, T. Ф. Букшина, В. А. Зотова]. - K., 2006. - 168 с. - Бібліогр.: с. 162-166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-20

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Розкриття змісту і надання доступу до інформаційних ресурсів бібліотек